Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Přes 20 let pomáháme firmám
lépe organizovat interní oddělení

Za tu dobu jsme realizovali přes 1000 úspěšných implementací pro zákazníky z rozličných odvětví. Naše produkty pomáhají organizovat práci ve velkých zavedených podnicích i menších firmách. Přečtěte si příběhy našich zákazníků.

Příběhy našich zákazníků

V příbězích našich zákazníků zjistíte, jak s Alvao zjednodušit chod celého oddělení.

Jak reporty z Power BI zefektivnily řízení i běh IT oddělení v pobočkách LINETU

ALVAO reporty v Power BI zlepšily efektivitu IT oddělení v pobočkách LINETU a umožnily kvalifikovaná obchodní rozhodnutí na základě tvrdých dat.

Celý článek

ALVAO pomohlo PPA CONTROLL k certifikaci ISO 27 001 i efektivnímu řešení auditních nálezů

Zaměstnanci rychle přijali ALVAO Service Desk za svoje. Technici Service Desk rozšířili všude, kde dokázalo usnadnit práci, a dokonce i tam, kde to původně společnost neplánovala nebo neočekávala. Nechte se inspirovat úspěšnou implementací ve společnosti PPA CONTROLL.

Celý článek

Asset Management a Service Desk ve společnosti LINET

Přečtěte si, jak implementace produktů Asset Management a Service Desk pomohla firmě LINET snížit administrativu a zefektivnit IT procesy.

Celý článek

ALVAO si v Madetě poradilo s detekcí softwaru na jedničku

IT oddělení společnosti Madeta spravuje na 550 počítačů, na čtvrtině z nich je nasazen systém Linux. A právě užívání několika systémů bylo rozhodující pro to, že pro evidenci majetku v Madetě zvolili produkt od ALVAO – v testech si totiž vedl nejlépe.

Celý článek

Řízení IT oddělení ve společnosti Penny Market

Vedení IT oddělení společnosti Penny Market s.r.o. hledalo nástroj, jak zajistit řešení všech požadavků, současně s dodržením SLA. Po pečlivém výběru se firma nakonec rozhodla pro systém ALVAO Service Desk, který nejlépe vyhovoval jejím požadavkům.

Celý článek

Zaměstnanci Accace se mohou na své IT plně spolehnout

Černá díra v podobě mailboxu je v Accace již minulostí. Spolu s ALVAO se opět obnovila důvěra zaměstnanců ve správně fungující IT oddělení.

Celý článek

Efektivní evidence ICT majetku v Televizi NOVA

V roce 2007 zákazník nasadil konkurenční softwarový produkt kvůli využití na evidenci softwaru, hardwaru a veškerého ICT majetku.

Celý článek

Evidence IT majetku v České televizi s ALVAO Asset Management

Česká televize vedla evidenci IT majetku nevyhovujícím způsobem. Vzhledem k nárůstu výpočetních kapacit bylo nutné zavést vhodný evidenční produkt, který by umožňoval požadovanou rychlost reakce při majetkových změnách a pohybu v oblasti IT.

Celý článek

ALVAO pomáhá Avastu s plánováním investic do IT

Avast je světovou jedničkou v oblasti kybernetického zabezpečení. ALVAO Asset Management v Avastu centralizuje důležité informace o zařízeních z celé infrastruktury. Díky podpoře REST API je celý proces automatizovaný.

Celý článek

Kraj Vysočina rozšířil cloudové portfolio o systémy na správu požadavků a evidenci majetku

Kraj Vysočina je naším klíčovým projektem v oblasti cloudu. Poptávali nástroj pro správu a řízení požadavků a také pro zajištění evidence IT majetku. ALVAO prošlo náročným výběrovým řízením a produkty Service Desk a Asset Management se staly vítězným řešením.

Celý článek

SVÚ Jihlava zefektivnilo svoji práci napříč odděleními

Státní veterinární ústav (SVÚ) Jihlava je státní příspěvková organizace s přibližně 180 zaměstnanci. Pomocí Alvao digitální kanceláře pracuje nejen IT, ale i personální nebo oddělení kvality mnohem efektivněji.

Celý článek

ALVAO zdigitalizovalo systém papírových žádanek na Úřadu vlády České republiky

Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy. Velká administrativní zátěž celého úřadu znamená také velké množství požadavků na IT oddělení, bylo tedy potřeba najít nástroj, který komunikaci IT a ostatních oddělení co nejvíce usnadní.

Celý článek

ALVAO sjednotilo evidenci 5 000 kusů majetku z 5 nemocnic pod jediné řešení

Přečtěte si případovou studii o efektivní správě majetku a uživatelských požadavcích na IT v Pardubické nemocnici.

Celý článek

Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy

Service Desk se ukázal pro potřeby IT v organizaci jako zásadní a nepostradatelný. Řešení, které ALVAO nabízí ve spojení s Asset Managementem je plně vyhovující a dostačující.

Celý článek

Univerzita Pardubice: Moderní Service Desk zrychlil řešení požadavků z řádu dní na hodiny

Video case study o zavedení service desku jako jednotného kontaktního místa, které pomáhá chodu celé Univerzity Pardubice.

Celý článek