Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

IT KONFERENCE: Přijďte získat inspiraci od odborníků IT na témata jako kybernetická bezpečnost, NIS2 a umělá inteligence v ITSM. Čtvrtek 21. března. REGISTRUJTE SE

Zvýšení kvality IT služeb v nemocnicích Kraje Vysočina

O zákazníkovi

Kraj Vysočina má na svém území pět nemocnic, jejichž je zřizovatelem. Nemocnice Jihlava, Třebíč, Nové Město na Moravě, Pelhřimov a Havlíčkův Brod jsou moderními zdravotnickými zařízeními, která poskytují zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. V mnoha oborech poskytují zařízení i vysoce specializovanou péči.

Co zákazník řešil a proč?

Snaha o kvalitativní změnu v úrovni poskytovaných IT služeb v nemocnicích Kraje Vysočina byla realizována skrze jednotlivé implementační projekty, které byly věcně i organizačně koordinovány. Jednotlivé nemocnice byly v odlišném výchozím stavu úrovně IT a na základě tohoto byly stanoveny detailnější projektové cíle. David Zažímal, vedoucí oddělení ICT v Nemocnici Jihlava a zároveň eHealth koordinátor Kraje Vysočina, identifikoval společně s vedoucími ICT oddělení ostatních nemocnic dlouhodobý trend zvyšování nároků na objem i kvalitu poskytovaných IT služeb při současném tlaku na zachování personálních zdrojů. Bylo tedy potřeba provést kvalitativní změnu a zároveň nastavit jednoznačná očekávání, co vše a za jakých podmínek jsou ICT oddělení schopna poskytovat. Dosavadní nástrojová podpora nebyla v souladu s touto cestou a byla tedy zahájena výběrová řízení na výběr vhodného nástroje splňující definovaná kritéria, z nichž klíčová byla prokazatelná kompatibilita s ITIL® rámcem.

Rozsah a popis projektu

Přibližný rozsah řešené oblasti:

  • 3500 počítačů a serverů
  • 4500 zaměstnanců, z toho 2800 uživatelů (s možností založit požadavek)
  • desítky externistů

Cíle projektů byly definovány vždy ve dvou oblastech (Zlepšení poskytování servisní podpory a Efektivní řízení ICT majetku), které byly na základě analýzy situace konkrétních nemocnic a koordinace na úrovni programu (viz níže) řešeny v odlišném pořadí a v různém rozsahu. Dílčí výstupy z jednotlivých nemocnic sloužily jako inspirace a vstup pro diskuzi s IT řediteli ve zbývajících nemocnicích – to umožnilo vhodně řídit očekávání a díky tomu poměrně rychle dosáhnout zlepšení v dílčích oblastech.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

Zefektivnění a zjednoznačnění schvalovacích procesů a zároveň s tím i zpětná dohledatelnost schvalovaných požadavků. Zefektivnění a zkvalitnění komunikace mezi žadateli a řešiteli a její jednoznačné zpětné dohledání. Zefektivnění a optimalizace rozhodovacího procesu o nákupu nového ICT majetku (hardware i software) s následným zlevněním investic v oblasti ICT. Zajištění přehledných reportů v oblasti správy ICT majetku. Zefektivnění evidence veškerého majetku ve správě oddělení ICT. Poměrně značná část pozornosti byla věnována oblasti SAM, tedy udržení licenční čistoty při současném efektivním nakládání s přidělenými prostředky. „Jsem schopen lépe regulovat přidělování licencí, např. v souvislosti s nástupy a odchody zaměstnanců.“ David Zažímal


Přínos pro zákazníka

Díky zlepšení organizace týmu došlo ke snížení nákladů na IT služby. Je jednoznačně definováno, co IT poskytuje za služby, kdo je za dílčí služby zodpovědný, kdo je notifikován v případě blížícího se termínu/neaktivity. „Zaměstnanci oddělení ICT mají víc prostoru věnovat se požadavkům smysluplně. Neskáčou z jedné věci na druhou a nejsou tolik vyrušováni. Veškeré úkoly jsou evidovány, ať už jde o požadavky od uživatelů, tak i v rámci IT týmu.“ David Zažímal, Vedoucí oddělení ICT Nemocnice Jihlava, eHealth koordinátor Kraje Vysočina Spokojenost se systémem panuje i na straně běžných uživatelů. „Získali jsme důvěru zaměstnanců, když viděli, že zadané požadavky se neztratí, jsou řešeny rychle a že telefonické zadání nic neurychlí.“ David Zažímal


ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.