Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Zdravotnictví

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR digitalizuje podporu záchranných sborů pomocí ALVAO

ZZS SR zabezpečuje příjem tísňového volání záchranné zdravotní služby. Pod svojí správou mají 8 krajských operačních středisek a v současné době řídí a koordinují činnost pro flotilu 321 pozemních záchranných vozů a 7 vrtulníků záchranné zdravotní služby. Vzhledem k vysokému počtu lokací a vybavení bylo třeba najít nástroj, který sjednotí evidenci majetku i požadavků.

Celý článek

ALVAO jako nástroj změny IT ve Fakultní nemocnici Ostrava

Výše nastíněný rozsah poskytovaných služeb je samozřejmě spojen s nezvykle velkým počtem zaměstnanců (potenciálních uživatelů IT prostředků), kterých je více než 3000, a odpovídajícím množstvím IT techniky.

Celý článek

Zvýšení kvality IT služeb v nemocnicích Kraje Vysočina

Kvalitativní změna v úrovni poskytovaných IT služeb v nemocnicích Kraje Vysočina

Celý článek

Nemocnice Pardubického kraje díky Asset Managementu zlepšila podporu koncových uživatelů

Po sloučení pěti nemocnic pardubického kraje muselo dojít k vylepšení kontroly investic do IT a zároveň bylo třeba zlepšit kvalitu podpory uživatelů. K tomu jim mělo pomoci zavedení jednotné evidence majetku.

Celý článek

ICT podpora zdravotnického personálu ve FN na Bulovce

Fakultní nemocnice na Bulovce se řadí k největším zdravotnickým zařízením v České republice. Jejím prvořadým úkolem je poskytovat diagnostickou a léčebnou péči pacientům.

Celý článek

Elektronická evidence HW a SW na oddělení ICT Nemocnice Havlíčkův Brod

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. potřebovala kvalitní, dobře fungující systém pro evidenci IT prostředků a správu SW licencí na oddělení ICT.

Celý článek

Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy

Service Desk se ukázal pro potřeby IT v organizaci jako zásadní a nepostradatelný. Řešení, které ALVAO nabízí ve spojení s Asset Managementem je plně vyhovující a dostačující.

Celý článek

ALVAO pomáhá spravovat ICT v Oblastní nemocnici Náchod

Získali jsme rychle dostupné informace o pořizování a přesunech veškeré techniky

Celý článek