Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Zdravotnictví

Jak ALVAO pomáhá ve zdravotnictví

Digitální transformace pomáhá naplnit potenciál každého zdravotnického zařízení. Speciální software Alvao, postavený na platformě Microsoft, vyřeší správu velkého množství techniky, zaměstnanců, budov, či extrémní požadavky na zabezpečení dat. Řešení správy majetku a řízení požadavků nemusí být náročným úkolem.

Celý článek

ALVAO sjednotilo evidenci 5 000 kusů majetku z 5 nemocnic pod jediné řešení

Přečtěte si případovou studii o efektivní správě majetku a uživatelských požadavcích na IT v Pardubické nemocnici.

Celý článek

Automatizovali jsme procesy v Nemocnici Trutnov a napojili Service Desk na SMS bránu

Jak v Nemocnici Trutnov pomohlo ALVAO, a proč jsme napojili Service Desk na SMS bránu? V IT oddělení pracuje 8 zaměstnanců, kteří byli před nasazením ALVAO maximálně zahlceni uživatelskými požadavky.

Celý článek

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR digitalizuje podporu záchranných sborů pomocí ALVAO

ZZS SR zabezpečuje příjem tísňového volání záchranné zdravotní služby. Pod svojí správou mají 8 krajských operačních středisek a v současné době řídí a koordinují činnost pro flotilu 321 pozemních záchranných vozů a 7 vrtulníků záchranné zdravotní služby. Vzhledem k vysokému počtu lokací a vybavení bylo třeba najít nástroj, který sjednotí evidenci majetku i požadavků.

Celý článek

ALVAO jako nástroj změny IT ve Fakultní nemocnici Ostrava

Výše nastíněný rozsah poskytovaných služeb je samozřejmě spojen s nezvykle velkým počtem zaměstnanců (potenciálních uživatelů IT prostředků), kterých je více než 3000, a odpovídajícím množstvím IT techniky.

Celý článek

Zvýšení kvality IT služeb v nemocnicích Kraje Vysočina

Kvalitativní změna v úrovni poskytovaných IT služeb v nemocnicích Kraje Vysočina

Celý článek

Nemocnice Pardubického kraje díky Asset Managementu zlepšila podporu koncových uživatelů

Po sloučení pěti nemocnic pardubického kraje muselo dojít k vylepšení kontroly investic do IT a zároveň bylo třeba zlepšit kvalitu podpory uživatelů. K tomu jim mělo pomoci zavedení jednotné evidence majetku.

Celý článek

ICT podpora zdravotnického personálu ve FN na Bulovce

Fakultní nemocnice na Bulovce se řadí k největším zdravotnickým zařízením v České republice. Jejím prvořadým úkolem je poskytovat diagnostickou a léčebnou péči pacientům.

Celý článek

Elektronická evidence HW a SW na oddělení ICT Nemocnice Havlíčkův Brod

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. potřebovala kvalitní, dobře fungující systém pro evidenci IT prostředků a správu SW licencí na oddělení ICT.

Celý článek

Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy

Service Desk se ukázal pro potřeby IT v organizaci jako zásadní a nepostradatelný. Řešení, které ALVAO nabízí ve spojení s Asset Managementem je plně vyhovující a dostačující.

Celý článek

ALVAO pomáhá spravovat ICT v Oblastní nemocnici Náchod

Získali jsme rychle dostupné informace o pořizování a přesunech veškeré techniky

Celý článek