Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Dlouhodobě úspěšné implementace jsou ty, kde měl zákazník vnitřní zájem měnit věci k lepšímu a přijal nástroj za vlastní. My jsme mu pouze předali pár tipů, jak ho správně používat.

Agilně k dosažení okamžité hodnoty

Projekty řídíme pomocí agilních technik a společně se zákazníkem postupujeme k cíli. Rychle nasadíme systém bez úprav a agilně ho začneme přizpůsobovat v duchu start where you are & progress iteratively with feedback. Kontinuální zpětná vazba je pro nás zásadní. Zákazníky zapojujeme do dalšího vývoje nové verze produktu. Chceme abyste snadno přešli na novou verzi a získali nové funkce.

Vycházíme z nejlepších praktik

Nesnažíme se znovu vynalézat kolo, ale vycházíme z praxí prověřených postupů a zkušeností našich zákazníků. Čerpáme inspiraci z ITIL® a podobných frameworků. Vždy bereme v úvahu specifika konkrétní situace a k problémům přistupujeme pragmaticky. Podporujeme dospívání a rozvíjení zákazníka. Můžeme začít jednoduše a postupně jít do hloubky a různých zákoutí Service Managementu. 

Dobrý dojem je na prvním místě

Stejně jako se díváme na naše služby, pomáháme zákazníkovi vnímat kvalitu svých služeb. Důležitější je, aby organizace uspěla jako celek, než dodržet proces a SLA. Proces je něco co řešitelům pomáhá udělat svou práci dobře - vede je, ale nechává jim i jistou svobodu (Happy Path Workflow). Snažíme se rozbíjet sila a ukazovat, že interní zákazník je ten, kdo hodnotí, zda je spokojen s řešením.

Nástroj pomáhá lidsky komunikovat

Nechceme, aby nástroj byl bičem. Nástroj by měl být pomocníkem. Měl by sjednocovat komunikaci, z e-mailu, z Teams nebo odkudkoliv. Když otevřeme požadavek vidíme, co se děje, kdo a jak komunikuje. Systém vede řešitele, abych včas odpověděl. Reagovat i schvalovat mohou uživatelé v e-mailu na webu nebo v telefonu. Mít ALVAO je příjemný zážitek pro všechny.

ITIL® 4 Starter pack

ITIL® je soubor nejlepších praktik pro řízení IT – všechny zkušenosti z praxe shrnuté do uceleného rámce. Vznikl v osmdesátých letech ve Velké Británii na popud vlády, která reagovala na rostoucí význam technologií v podnikání. Od té doby se ITIL etabloval jako osvědčený a celosvětově uznávaný rámec pro řízení IT služeb.

Jeho čtvrtá edice vychází ze silné tradice řízení služeb, přitom ale reaguje na nejnovější trendy a reálné potřeby podnikového IT.


STÁHNOUT

Technická podpora


V případě, že nemáte zřízený přístup do portálu, kontaktujte nás na email: support@alvao.com

Telefonní kontakt na technickou podporu najdete ve své servisní smlouvě.


Uživatelská dokumentace ALVAO produktů >>

Sekce pro registrované zákazníky >>

Instalační balíčky ke stažení >>

ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.