Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Otázka kybernetické bezpečnosti je jedno z nejdiskutovanějších témat současnosti.
Přestože eliminace bezpečnostních rizik závisí především na dobře proškolených zaměstnancích, kteří jsou poučeni například o tom, jak nakládat s podezřelými emaily, je dobré podpořit zabezpečení vhodně zvolenými nástroji. Ví vaši zaměstnanci, jak mají postupovat v případě bezpečnostního incidentu, kam mají událost hlásit? Má vaše IT nastavené procesy jak postupovat v případě útoku? Máte přehled o veškerém hardware a software ve společnosti? Nástroje ALVAO Service Desk a Asset Management vám pomohou vnést do oddělení pořádek a nastavit ty správné procesy, abyste v případě bezpečnostního incidentu mohli reagovat rychle, efektivně a podchytili krizovou situaci co nejdříve.

ALVAO je v eGovernment cloudu

ALVAO je v eGovernment cloudu

ALVAO Asset Management a ALVAO Service Desk je první schválené řešení v katalogu služeb eGovernment cloudu (nejvyšší úroveň - 3).
Zařazením aplikace do eGC je kompletně vyřízena otázka bezpečnosti. Zapsáním služby do úrovně 3 jsou splněny veškeré požadavky ze strany státu a zákona
z hlediska kybernetické bezpečnosti.

Zdroj: konference ISSS, 17.5.2022, "eGC - první kroky a jak pokračovat", Igor Čermák – Ministerstvo vnitra, Adam Kučínský – NÚKIB, Jiří Voříšek – VŠE

www.mvcr.cz/clanek/egovernment-cloud.aspx

ALVAO obdrželo certifikát bezpečnosti ISO 27001

ALVAO obdrželo certifikát bezpečnosti ISO 27001

ISO/IEC 27001 je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy.

Přečtěte si článek o praktických zkušenostech se zavedením ISO 27001


Jak může ALVAO pomoci s bezpečností?

Service Desk

 • Jasné nastavení procesů v organizaci
 • Hlášení bezpečnostních událostí a incidentů, jejich řešení, reportování a možný interní audit
 • Možnost snadno zpětně dohledat co, kdo a kdy skutečně udělal v oblastech spojených
  s bezpečností
 • Zajištění pravidelného školení zaměstnanců
 • Řízení oprávnění k citlivým údajům, přehledná organizační struktura
 • Zajištění auditní stopy - dohledatelnost, prokazatelnost, logování

Více o Service Desku

Asset Managemet

 • Pomoc s evidencí aktiv pomocí konfigurační databáze a evidencí vzájemných vazeb mezi aktivy
 • Efektivní analýza rizik
 • Přehledné řízení dodavatelů
 • Technická evidence aktiv
 • Řízení oprávnění na úrovni aktiv a jejich vlastností
 • Možnost uživatelsky definovat vlastní typy aktiv a jejich atributů
 • Hodnocení a evidence aktiv dle Vyhlášky č. 82/2018 Sb. Příloha 1

Více o Asset Managementu

Vlastní bezpečnost aplikací ALVAO

 • ALVAO se nachází ve třívrstvé architektuře
 • Klient nemá přímý přístup do databáze
 • Absolvované penetrační testy u zákazníků - Standard OWASP (Open Web Application Security Project) na Kraji Vysočina prováděli specialisté UTB Zlín
 • Možnost provozovat ALVAO jako SaaS (platforma MS Azure – profesionální zabezpečení)


ALVAO není security nástroj, tzn. samostatně nezajistí bezpečnost jako takovou, ale je nutnou součástí komplexního zajištění bezpečnosti v organizaci.


Plánujete podpořit digitalizaci vašeho podniku, s čímž je spojena i otázka kybernetické bezpečnosti? Můžete k tomu využít evropské finance z národního plánu obnovy na digitalizaci podniku.

Zjistit více

10 důvodů proč využít ALVAO v oblasti bezpečnosti informací

1. Uplatnění v mnoha oblastech ISMS

2. Snadnější analýza rizik díky CMDB

3. Hlášení a řízení bezpečnostních incidentů

4. Sledování životního cyklu majetku 

5. Správa žádostí o přístupy a oprávnění

6. Přehledné reportování

7. Definice služeb a jejich vlastnictví pomocí katalogu

8. Řízení odchodu a nástupu zaměstnance

9. Zajištění pravidelného vzdělávání zaměstnanců

10. Evidence dodavatelských smluv

Zajímá vás, jak vám může ALVAO konkrétně pomoci s bezpečnosti?

Stáhněte se záznam přednášek z ALVAO Inspiration Day 2022. V tematickém okruhu zabývající se bezpečností obdržíte tyto záznamy:

 • Daniel Hejda (Cyber Rangers) - Sociální inženýrství jako nejsnazší cesta do společnosti
 • Lubomír Karas (ALVAO) - Kybernetická bezpečnost z pohledu státu
 • Jiří Sláma a Jiří Materna (ALVAO) - Řešení (nejen) bezpečnostních incidentů v praxi

FORMULÁŘ