Dokonale zmapovaná infrastruktura zajistí větší spolehlivost

Bez důkladného přehledu konfiguračních položek není možné zavést fungující IT procesy. Konfigurační databáze ALVAO vám umožní plně porozumět IT prostředí pomocí neustále aktuálních informace o hardware, software, dokumentech, licencích a dalších položkách.  

Zažádejte o demo

Rozumějte souvislostem díky názorné vizualizaci

Vytvářejte logické vazby mezi položkami, abyste v případě výpadku přesně rozuměli dopadu na infrastrukturu a poskytované služby. Najděte kořenovou příčinu problému pomocí přehledné vizualizaci je to snadné.

Minimalizujte negativní dopady změn

Mějte k dispozici všechny podklady pro plánované změny. Ověřte si, jak změna ovlivní prostředí, a předcházejte zbytečným rizikům.


Více o produktech ALVAO

Evidujte vše, co opravdu potřebujete a nic navíc

S ALVAO máte naprostou svobodu v tom, jaké objekty, vlastnosti a atributy evidujete. Můžete vytvářet jakékoliv objekty a evidovat přesně ty vlastnosti, které využíváte. Zajistíte tak technikům všechny důležité informace na jednom místě v okamžiku, kdy je potřebují.

Historie objektu

Díky úplným informacím o historii všech konfiguračních položek dokážete kvalifikovaně rozhodovat o dalším postupu. Víte přesně, kdo za položku v průběhu životního cyklu zodpovídal, zda bylo konkrétní zařízení již reklamované a kolik s ním bylo spojených incidentů.


Přečtěte si příběhy našich zákazníků

Zajímá Vás, jak vám ALVAO pomůže zlepšit chod oddělení? Kontaktujte nás.

Pomáháme firmám lépe organizovat interní oddělení a řídit vztahy s uživateli vnitropodnikových služeb. Zbavte se zbytečné manuální práce. Dohodněte si nezávaznou schůzku s ALVAO konzultantem.