Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Veřejná správa

Digitalizace státní správy a samosprávy

Sjednoťte požadavky na IT oddělení napříč městem nebo organizací do jediného kontaktního místa. Evidujte veškerý majetek, HW & SW, přehledně s ALVAO.

Celý článek

Úspěšná implementace našich řešení přesvědčila i Krajský úřad Vysočiny

S našimi produkty ALVAO Service Desk & Asset Management jsme splnili všechny náročné požadavky pro kraj Vysočina a tender vyhráli.

Celý článek

Kraj Vysočina rozšířil cloudové portfolio o systémy na správu požadavků a evidenci majetku

Kraj Vysočina je naším klíčovým projektem v oblasti cloudu. Poptávali nástroj pro správu a řízení požadavků a také pro zajištění evidence IT majetku. ALVAO prošlo náročným výběrovým řízením a produkty Service Desk a Asset Management se staly vítězným řešením.

Celý článek

SVÚ Jihlava zefektivnilo svoji práci napříč odděleními

Státní veterinární ústav (SVÚ) Jihlava je státní příspěvková organizace s přibližně 180 zaměstnanci. Pomocí Alvao digitální kanceláře pracuje nejen IT, ale i personální nebo oddělení kvality mnohem efektivněji.

Celý článek

Spojení jednotlivých oddělení Správy a údržby silnic

Organizace vznikla v podstatě sloučením bývalých samostatných okresních SÚS s různým stupněm vybavenosti a využíváním výpočetní techniky.

Celý článek

O přehlednou evidenci ICT majetku se v OVANETU stará ALVAO

Společnost OVANET, a.s. patří k významným dodavatelům telekomunikačních a IT služeb v Moravskoslezském kraji. V rámci služeb poskytovaných pro Magistrát města Ostravy zajišťuje mimo jiné i službu service desku, což bylo hlavním tématem implementačního projektu.

Celý článek

Jednotné kontaktní místo pro 16 000 zaměstnanců Finanční správy

Finanční správa ČR se svými 16 000 zaměstnanci ve 160 lokalitách zajišťuje veškerou správu daní pro Českou republiku. V organizaci takových rozměrů citelně chyběl jednotný systém pro všechny vnitřní procesy. Koncem roku 2017 se ve Finanční správě rozhodli pro Service desk ALVAO.

Celý článek

ALVAO zdigitalizovalo systém papírových žádanek na Úřadu vlády České republiky

Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy. Velká administrativní zátěž celého úřadu znamená také velké množství požadavků na IT oddělení, bylo tedy potřeba najít nástroj, který komunikaci IT a ostatních oddělení co nejvíce usnadní.

Celý článek

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Nové vedení IT přineslo do společnosti chuť dělat věci lépe a inovativně. Cíl byl jasný: IT oddělení musí být servisně orientovaný tým s prozákaznickým přístupem. K tomu bylo nutné vypořádat se s přebytečnou zátěží, získat přehled o průtoku požadavků a vytížení týmu.

Celý článek

Evidence ICT ve spol. Plzeňské městské dopravní podniky

Do roku 2004 nedisponovala společnost PMDP dostatečně výkonným centrálním systémem operativní evidence fyzických prostředků ICT.

Celý článek

Město Hradec Králové využívá pro interní provoz systémy ALVAO

Magistrát města řešil nutnost optimalizace procesů zadávání a vyřizování požadavků vnitřních uživatelů informačního systému magistrátu a městské policie tak, aby tyto procesy byly pružnější, přehlednější a v souladu s platnou legislativou.

Celý článek