Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

ALVAO obdrželo certifikát bezpečnosti ISO 27001

ISO/IEC 27001 je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. Tyto normy určuje Mezinárodní organizace pro normalizaci, známá pod zkratkou ISO.

Jak jsme pomocí produktů Alvao splnili podmínky certifikace se dozvíte na záznamu přednášky Marka Mitáčka (ISO 27001) a Petra Vitoucha (ALVAO) z online konference AID 2020.

ALVAO certifikováno na 7 ITIL® procesů

Alvao úspěšně prošlo certifikačním procesem PinkVerify 2011 (vydává společnost Pink Elephant) a potvrdili jsme tak, že naše nástroje jsou kompatibilní s ITIL procesy:

  • Asset Management
  • Change Management
  • Incident Management
  • Problem Management
  • Reques Fulfillment
  • Service Asset & Configuration Management
  • Servive Catalog Management

"Jak dobré je vaše IT?" - ALVAO jako první získalo certifikaci IT Quality Index

IT QUALITY INDEX (Q4IT) je metoda hodnocení kvality IT, která je použitelná pro měření kvality v rozdílných typech organizací. Respektuje všechny aspekty tzv. best practices různých frameworků a norem řízení IT. Poskytuje konsistentní a opakovatelný nástroj pro měření kvality IT a porovnání v časovém odstupu a mezi organizacemi. 

Více o Q4IT

ALVAO mezi TOP5 ITIL® nástroji z celého světa

AXELOS je britská společnost specializující se na vývoj, zdokonalování a propagaci řady postupů a metodik používaných po celém světě. Metody jako je ITIL® nebo PRINCE® užívají IT profesionálové, zabývající se především správou IT služeb (ITSM) a řízením projektů.

Alvao se zde objevilo na žebříčku TOP ITIL® nástrojů na zlaté úrovni.