Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

IT KONFERENCE: Přijďte získat inspiraci od odborníků IT na témata jako kybernetická bezpečnost, NIS2 a umělá inteligence v ITSM. Čtvrtek 21. března. REGISTRUJTE SE

ICT podpora zdravotnického personálu ve FN na Bulovce

Fakultní nemocnice na Bulovce se řadí k největším zdravotnickým zařízením v České republice. Jejím prvořadým úkolem je poskytovat diagnostickou a léčebnou péči pacientům. K tomu je zapotřebí obrovské množství ICT zařízení a softwarového vybavení. Správa těchto prostředků je ve Fakultní nemocnici na Bulovce úkolem pro 20 IT specialistů. Aby mohli tuto práci kvalitně a profesionálně vykonávat rozhodli se pro zavedení informačního systému ALVAO Asset Management. „ALVAO Asset Management mohu doporučit i ostatním zdravotnickým zařízením. S jeho pomocí získáte opravdu hodnotný přehled o stavu ICT majetku ve Vaší společnosti. Budete tak schopni poskytnout kvalitní ICT zázemí pro zdravotnický personál a díky tomu bude zajištěna kvalitní zdravotní péče o pacienty. Pro nás ve Fakultní nemocnici na Bulovce je spokojený pacient to nejdůležitější,“ říká Michal Opava, vedoucí odboru informatiky a výpočetní techniky ve Fakultní nemocnici na Bulovce.

Co zákazník řešil a proč?

Fakultní nemocnice na Bulovce je v oblasti IT infrastruktury velmi rozsáhlá a složitá organizace. Zajistit evidenci zařízení a legálnost instalovaného software není v případě FNB nijak snadné. Zodpovědnost za 1250 PC, mnoho jiných zařízení a obrovské množství softwaru a licencí donutila techniky FNB najít vhodný nástroj, který by ji umožnil a dlouhodobě ulehčil správu tohoto majetku. Ve výběrovém řízení byl zvolen ALVAO Asset Management.

Rozsah a popis projektu

Fakultní nemocnice na Bulovce eviduje 1250 PC ve 20 budovách. (nepočítaje další zařízení jako tiskárny monitory apod.) Tyto zdroje jsou rozděleny do 32 zdravotnických klinik a 7 úseků managementu nemocnice, což celkově činí 2 300 zaměstnanců. Správou ICT majetku je pověřeno 20 IT specialistů, rozdělených do 3 oddělení. Největším úskalím během implementace a následnému provozu bylo přesvědčit uživatele o novém systému tak aby jej využívali na 100%.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

„Velkým přínosem pro nás je možnost nastavit si strom organizace přesně podle skutečnosti. Při počtu oddělení, lidí a zařízení nám přehledná stromová struktura poskytuje výborný přehled a komfort práce. Můžeme libovolně přidávat a odebírat zařízení, pomocí metody drag and drop je lehce předávat mezi uživateli, budovami i odděleními a všechna tato činnost je automaticky zaznamenána v deníku. Hlavním důvodem proč jsme v FNB zaváděli systém ALVAO byl přehled v softwarových licencích a nainstalovaném software na jednotlivých stanicích. Potřebovali jsme získat jistotu, že je v organizaci používán pouze povolený a legální software. Softwarová knihovna ALVAO nám pomohla tím, že dokáže určit, zda se jedná o software komerční nebo volně šiřitelný a spojila každou instalaci s daným zařízením. To nám umožnilo zajistit nápravu a určit kdo je zodpovědný za jednotlivé instalace. Díky tomu jsme výrazně omezili výskyt nelegálního software ve firmě a můžeme lépe plánovat investice,“ vyjmenovává hlavní přínosy Michal Opava, vedoucí odboru informatiky a výpočetní techniky ve Fakultní nemocnici na Bulovce.

Technici jednotlivých IT oddělení dále oceňují:

  • Přehlednou stromovou strukturu
  • Drag and Drop předávání zařízení mezi lidmi, odděleními a budovami
  • Vzdálené scanování licencí
  • Spárování software se zařízením, na kterém je instalován

Výsledek projektu

Zavedením systému ALVAO Asset Management se docílilo:

  • Zavedení pořádku v licencích a instalovaném software
  • Eliminace nelegálního software
  • Dohledání faktur k software
  • Snazšího rozhodování o obměně hardware díky přehledům o jeho stáří a využití
  • Snížení časové náročnosti na správu, nebo evidenci, nebo lidi
  • Větší přehled o stavu HW a SW atd.


Jméno a kontaktní údaje referenční osoby zákazníka: Michal Opava vedoucí odboru informatiky a výpočetní techniky email: michal.opava@fnb.cz telefon: 266 083 406