Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Nemocnice Pardubického kraje díky Asset Managementu zlepšila podporu koncových uživatelů

Společnost Nemocnice Pardubického kraje, a. s., vznikla v roce 2015 sloučením pěti nemocnic: Pardubické, Chrudimské, Litomyšlské, Orlickoústecké a Svitavské. Fúze těchto pěti nemocničních zařízení představovala z pohledu IT řadu výzev. V první řadě bylo nutné propojit datové toky, investovat do společné hardwarové infrastruktury a sjednotit klíčové systémy. Pro lepší kontrolu investic do IT a zároveň zlepšení kvality podpory uživatelů potřebovali v organizaci zavést jednotnou evidenci majetku. Výběrové řízení na nový systém vyhrálo ALVAO díky širokým možnostem produktu, podpoře ITIL® procesů a intuitivnímu uživatelskému prostředí.

Jeden zdroj spolehlivých informací o veškerém majetku IT

Po sloučení pěti nemocnic nám scházely z jednotlivých lokalit přesné podklady, na jejichž základě bychom mohli objednávat licence nebo zajistit obnovu hardwarové základny,“ popsal začátky sjednocení evidence správce ICT majetku v Nemocnici Pardubického kraje Pavel Špaček. „Nyní máme přesné podklady.“

Po sjednocení bylo nutné nejprve vyladit proces oběhu majetku pro všech 5 nemocnic. „Každý nový počítač ihned po vybalení dostane čárový kód a jednoznačnou identifikační značku, která se shoduje s názvem v síti. Životní cyklus zařízení je hned od začátku zachycen v systému ALVAO Asset Management. Díky tomu se zajistí kvalita dat pro všechny nové počítače. Stejný systém štítkování aplikujeme i na stávající zařízení,“ vysvětlil Pavel Špaček.

Před zavedením ALVAO udržoval každý z lokálních týmů IT v jednotlivých nemocnicích několik vlastních databází, ve kterých byly evidovány rozličné vlastnosti a atributy. „Těch se nyní kolegové mohli zbavit, protože v Asset Managementu vidí vše na jednom místě. Roztříštěné údaje nahradil jeden zdroj kvalitních informací o veškerém ICT majetku,“ uvedl k práci se systémem od společnosti ALVAO správce ICT majetku.

Díky úspěšné implementaci ALVAO Asset Management se podařilo

  • Zavést jeden zdroj kvalitních informací o veškerém majetku IT
  • Získat kontrolu nad celým životním cyklem jednotlivých zařízení.
  • Dodat vedení přesné podklady pro rozpočet nákladů na jednotlivá střediska.
  • Učinit majetkovou strukturu IT naprosto transparentní.
  • Zlevnit a zrychlit podporu koncových uživatelů.
  • Zjednodušit tvorbu a tisk převodek majetku.

Nákladová struktura IT je díky ALVAO naprosto transparentní

„Ze zkušenosti vím, že čím více lidí systém používá, tím větší je pravděpodobnost odhalení jakékoliv chyby. Přístup do ALVAO proto mají nejen technici IT, ale také účetní a lidé zodpovědní za telefony a další majetek. Díky tom se v našich nemocnicích podstatně zvýšila kvalita dat,“ vysvětlil Pavel Špaček.

„S přesnými a aktuálními informacemi pak lze jednoduše spravedlivě rozpočítat náklady pro jednotlivá střediska. IT má k dispozici údaje o přesném počtu zařízení v jednotlivých odděleních a o licencích, které spotřebovávají. Vedení díky tomu vidí jasnou strukturu nákladů na informační technologie,“ řekl Pavel Špaček.

„Evidence v tabulkovém editoru je příliš pracná a těžko se udržuje aktuální. Právě z toho důvodu rádi používáme ALVAO – protože je přehledné a uživatelsky přívětivé.“

Efektivnější podpora koncových uživatelů

Jednodušší a levnější je díky systému ALVAO podle správce ICT majetku Nemocnice Pardubického kraje také podpora koncových uživatelů. „Jakmile uživatel nahlásí problém, pracovník IT vidí technické informace i historii zařízení. Dříve jsem musel běžet k uživateli a na místě zjišťovat podrobnosti. Nyní mám většinu údajů okamžitě k dispozici. Z detekce poznám, kolik má zařízení paměti nebo jaký má procesor. Z historie zařízení vím, zda už s ním dříve byly problémy nebo že na něj kolega před týdnem instaloval nový operační systém. K dispozici mám i IP adresu, takže se můžu rovnou vzdáleně připojit,“ okomentoval možnosti systému Pavel Špaček.

„Aktuálně jsme ALVAO propojili s účetním systémem, takže při každé inventuře automaticky zaktualizujeme umístění evidovaných objektů dle zjištění inventury a opravíme chyby. Velkou radost nám dělá implementace ALVAO Service Desku, se kterou jsme již začali,“ uzavřel Pavel Špaček.

ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.