Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

ALVAO jako nástroj změny IT ve Fakultní nemocnici Ostrava

O zákazníkovi

Fakultní nemocnice Ostrava zaujímá přední místo mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Je největším státním zdravotnickým zařízením v moravskoslezském kraji a zajišťuje zdravotní péči pro 1,2 milionu obyvatel. K léčbě pacientů využívá FNO špičkové přístrojové vybavení, sleduje moderní trendy, má k dispozici náročné a účinné léčebné programy. Obrovským přínosem je maximální komplexnost, která umožňuje léčebný postup od diagnostiky přes vlastní léčbu až k doléčovací péči.

Co zákazník řešil a proč?

Výše nastíněný rozsah poskytovaných služeb je samozřejmě spojen s nezvykle velkým počtem zaměstnanců (potenciálních uživatelů IT prostředků), kterých je více než 3000, a odpovídajícím množstvím IT techniky. Jako ne příliš uspokojivé bylo shledáno pomalé poskytování IT služeb včetně jejich evidence a s tím související nedostatečná evidence IT majetku. Z dostupných softwarových nástrojů bylo vybráno řešení od společnosti ALVAO. Důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly, byly především tyto:

 • pokrytí požadovaných funkcionalit včetně vzájemné integrace produktů ALVAO Service Desk a ALVAO Asset Management
 • možnost parametrizovat produkt a částečně ho i rozvíjet vlastními silami bez nutnosti zásahů dodavatele
 • akceptovatelná cena oproti produktům celosvětových nadnárodních dodavatelů

Rozsah a popis projektu

Implementace probíhala v rozsahu pro IT služby a IT majetek. Před zahájením vlastního projektu byly definovány základní cíle:

 • definice parametrů služeb a jejich vyhodnocení
 • prokazatelná evidence všech požadavků
 • kompletní a relevantní data o požadavcích
 • sledování požadavků na jednotlivé HW a SW komponenty
 • přehled počtu požadavků na službu/organizační útvar žadatele
 • evidence spotřebovaného času pracovníků IT jak na službách, tak na projektech

V rámci implementace byly všechny cíle splněny a postupně byly vlastními silami přidávány i další funkcionality jako:

 • prezentace plnění SLA a jiných statistik na firemním intranetu na bázi Sharepointu
 • prezentace katalogu IT služeb na intranetu
 • generování pracovního výkazu (docházka pro mzdovou účtárnu) pro pracovníky IT z dat zadaných do Service Desku

Protože odezva uživatelů byla velmi pozitivní, byly na portále Service Desku zpřístupněny postupně i služby technicko-provozního útvaru, jako např. údržba technických zařízení, stěhování či opravy zdravotnické techniky.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

 • pružnost řešení a možnost ho rozvíjet vlastními silami, například:
  • možnost parametrizace jednotlivých služeb
  • možnost přidávat si svá vlastní zákaznická pole do existujících formulářů
  • možnost připojit si své vlastní naprogramované formuláře
 • stabilita řešení – nejsou žádné vážnější provozní problémy
 • společný rozvoj produktů na základě diskusí na pravidelných seminářích pořádaných dodavatelem.

Přínos pro zákazníka: reálné vyčíslení přínosů

„Díky nasazení ALVAO Service Desk je práce IT oddělení efektivnější, jelikož vedoucí pracovníci mají přehled o tom, na čem tráví čas jejich podřízení, jsou známy časově nejnáročnější činnosti a lze se tedy zaměřit na jejich optimalizaci,“ říká Ing. Tomáš Gregor, manažer IT služeb FNO.  Zaměstnanci oceňují rychlost řešení požadavků v dohodnutých termínech podle SLA. Nedochází k nahodilému řešení problémů, ale poskytování IT služeb je založeno na pravidlech a jejich dodržování.