Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

IT KONFERENCE: Přijďte získat inspiraci od odborníků IT na témata jako kybernetická bezpečnost, NIS2 a umělá inteligence v ITSM. Čtvrtek 21. března. REGISTRUJTE SE

Město Hradec Králové využívá pro interní provoz systémy ALVAO

O zákazníkovi

Statisícové statutární město Hradec Králové je důležitým dopravním uzlem, sídlem mnoha úřadů, státních institucí, bank a významných průmyslových podniků. Mezi instituce veřejné správy patří i Magistrát města, který zajišťuje agendy svěřené mu státem v rámci tzv. přenesené působnosti (vydávání osobních dokladů, vyplácení sociálních dávek, vydávání stavebních povolení, atd.) a rovněž samosprávné agendy (péče o město, sociální služby, kultura, apod.). Jako instituce s přibližně 420 zaměstnanci členěná na odbory potřebuje efektivní nástroj pro řízení požadavků vnitřních uživatelů a pro správu a evidenci vlastního majetku.

Co zákazník řešil a proč?

Magistrát města řešil nutnost optimalizace procesů zadávání a vyřizování požadavků vnitřních uživatelů informačního systému magistrátu a městské policie tak, aby tyto procesy byly pružnější, přehlednější a v souladu s platnou legislativou. Zákazník požadoval systém, který by vycházel ze standardů pro poskytování IT služeb ITIL®, umožňoval integraci na MS Sharepoint, MS Outlook a MS Exchange Server. Jednou z podmínek byla také integrace na systém evidence majetku. Proto se město rozhodlo pro pořízení systému ALVAO Service Desk včetně nástroje ALVAO Asset Management, který všechny tyto požadavky splňoval.

Rozsah a popis projektu

Projekt obnášel dodání systému a související proškolení pracovníků IT oddělení. Harmonogram projektu byl rozčleněn do 4 měsíců s měsíčním zkušebním provozem. Implementace proběhla v souladu s harmonogramem. Ze strany zákazníka se projektu zúčastnili 4 pracovníci IT oddělení, ze strany dodavatele 3 konzultanti.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

„Systém ALVAO Service Desk je plně integrován na Active Directory, což umožňuje opravdu jednoduchou správu uživatelských oprávnění. Jednotlivá práva se nastavují pouhým přidáním AD skupin danému uživateli,“ říká Stanislav Kupa, pracovník odboru informatiky Magistrátu města Hradec Králové. ALVAO Asset Management přinesl také výrazné usnadnění práce při správě a evidenci HW/SW majetku města, která je nyní přehlednější a majetek dohledatelný.

Přínos pro zákazníka: reálné vyčíslení přínosů

„Došlo například k zefektivnění práce specialistů odboru informatiky. Požadavky jsou lépe směrovány a tím pádem i rychleji vyřizovány. Systém nám tak šetří čas, který můžeme věnovat podstatným záležitostem. Myslím, že i zadávání požadavků je teď pro kolegy na magistrátu jednodušší a přehlednější,“ dodává Stanislav Kupa. ALVAO Asset Management přinesl výrazné zvýšení produktivity při inventuře licencí.

ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.