Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

IT KONFERENCE: Přijďte získat inspiraci od odborníků IT na témata jako kybernetická bezpečnost, NIS2 a umělá inteligence v ITSM. Čtvrtek 21. března. REGISTRUJTE SE

Evidence ICT ve spol. Plzeňské městské dopravní podniky

Do roku 2004 nedisponovala společnost PMDP dostatečně výkonným centrálním systémem operativní evidence fyzických prostředků ICT. Byla sice vedena jejich přesná účetní evidence, ale pro účely efektivní správy pohybů prostředků ICT žádný nástroj k dispozici nebyl. Případné požadavky na reporty o fyzické dislokaci majetku vyžadovaly po pracovnících IT neúměrně mnoho času, bylo těžké udržet si přehled o účelnosti využívání svěřených prostředků, plán modernizací a obměn ICT se často netvořil na základě objektivního technického stavu ale na základě subjektivních pocitů atd.

Rozsah a popis projektu

Společnost PMDP eviduje pomocí ALVAO Asset Managementu cca 300 aktivních počítačů ve 4 lokalitách. Harmonogram implementace Instalace byla provedena v roce 2005 dle projektu, který sestával z několika kroků za aktivní účasti všech pracovníků IT oddělení. Ti provedli důslednou fyzickou inventarizaci veškerého ICT vybavení ve společnosti a připravili tak podklady pro vložení do konfigurační databáze majetku. Spokojenost zákazníka s řízením projektu a časovým harmonogramem Díky přesné koordinaci potřebných činností se podařilo systém implementovat dle schváleného harmonogramu a bez komplikací.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

 • Rychlost vyhledávání potřebných informací z databáze
 • Přehlednost informací ve stromovém schématu, které lze lehce modifikovat dle skutečné fyzické dislokace majetku
 • Možnosti reportů pro získávání přehledových informací o jednotlivých druzích majetku
 • Podpora tvorby časových rozvrhů profylaxe
 • Přehledy o instalacích licencovaného SW
 • Dokonalý přehled o majetku svěřeném do odpovědnosti konkrétních osob
 • Při pohybu majetku mezi uživateli lze velmi jednoduše generovat převodní lístky, které slouží jako podklady pro aktualizaci údajů v účetním systému
 • Systém umožňuje multi-uživatelský přístup – jednotliví uživatelé si při současné práci navzájem nevadí

Přínos pro zákazníka

 • Konfigurační databáze Asset Management je velkým přínosem, neboť umožňuje optimalizovat nákupy HW a SW na základě skutečných potřeb
 • Úspory v nákupu SW licencí, neboť je jasný přehled o jejich počtu a využití.
 • Úspora času při objednávání servisu – potřebné technické parametry zařízení jsou ihned k dispozici
 • Prevence poruch zařízení díky podoře plánování profylaxe
 • Kontrola vracení svěřeného majetku při přesunech zaměstnanců

Celkově došlo k výrazné úspoře času a nákladů při správě ICT.

Jméno a kontaktní údaje referenční osoby zákazníka Ing. Pavel Šindelář vedoucí oddělení IT e-mail: sindelar@pmdp.cz telefon: 378 037 584