Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Úspěšná implementace našich řešení přesvědčila i Krajský úřad Vysočiny

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina měly zájem zefektivnit řízení IT a dalších podpůrných procesů. Poohlížely se po aplikaci pro správu požadavků + jejich řízení a evidenci majetku HW & SW. Kraj Vysočina se proto rozhodl v Technologickém centru kraje rozšířit sdílené služby, které svým organizacím začne nabízet.

Kraj bude nabízet ALVAO

Kraj bude nabízet ALVAO

Kraj Vysočina měl být dle původního plánu v roli poskytovatele služby pro své organizace. Řízení požadavků měl v prostředí krajského úřadu zvládnuté, nový Service Desk nepotřeboval a na jeho straně měla být pouze nabídka organizacím + následné implementace produktů příspěvkovým organizacím.

ALVAO do příspěvkových organizací

S našimi produkty ALVAO Service Desk & Asset Management jsme se přihlásili do výběrového řízení, společně s partnerem AUTOCONT. Splnili jsme všechny náročné požadavky na dodavatele řešení – z pohledu kybernetické bezpečnosti, nebo implementace do privátního cloudu kraje a tender vyhráli.

Vše funguje na privátních serverech Kraje

Aplikace Kraj nabízí formou služby (SaaS) pro všechny příspěvkové organizace – nikdo nepotřebuje servery. Společně s tímto požadavkem bylo nutné zajistit multitenantnost řešení – schopnost sdílet stejnou instanci aplikace s více subjekty při vzájemném oddělení jejich dat, kterou jsme také zvládli.

Napojení na VysočinaID

Aplikace jsou integrovány na IDM systém kraje, což umožňuje centrálně řídit oprávnění. Pro přihlašování do aplikace je využívána federace identit VysocinaID, která uživateli umožňuje použít stejné uživatelské jméno a heslo jako v domovské organizaci s omezením rizika kompromitace přihlašovacích údajů.  

K běhu celého řešení stačí 2 servery

Vznikly 2 servery: 1 aplikační – webové rozhraní pro příspěvkové organizace a 1 databázový, ve kterém se žadatelé mohli přihlásit o produkty, které kraj následně u klienta implementoval. Podařilo se nám technologicky vyřešit jediný aplikační server, který obslouží všechny příspěvkové organizace – méně práce při implementaci, upgradech i dohledu, menší bezpečnostní riziko, chybovými hlášeními, apod.


„Poskytovat SW formou SaaS v privátním cloudu všem příspěvkovým organizacím byla pro Kraj Vysočina velká výzva. Jde o technicky poměrně náročnou aktivitu obnášející prvky rozsáhlé systémové integrace. ALVAO bylo součástí velkého projektu a nutno říct, že šlo o jednoho z nejspolehlivějších SW partnerů.“ komentuje projekt Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky Kraje Vysočina.

Uživatelská přívětivost

Kraj dbal na snadné ovládání aplikace, které si uživatelé rychle osvojí. Nová aplikace je dostupná z různých zařízení včetně tabletů a telefonů. Produkty ALVAO se navíc ovládají velmi podobně, jako nástroje z rodiny Office 365, které organizace často využívají – uživatelé aplikace znají a není třeba je složitě zaškolovat.

Vyladěná bezpečnost

Zcela zásadní požadavek se týkal bezpečnosti. Součástí zakázky byla povinnost prověřit aplikaci penetračním testem zabezpečení podle standardu OWASP (Open Web Application Security Project). Během těchto testů se snaží útočník prolomit zabezpečení systému, aby získal data, přístup k systému, nebo shodil aplikaci. Nejprve anonymně, aniž by znal přihlašovací údaje do aplikace, poté s přihlášením. Testování provedli lidé z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a produkty ALVAO s přehledem obstály.

ITIL certifikace

Nezbytnou součástí výběrového řízení byl požadavek na certifikaci aplikace podle ITIL® 2022, možnost rozlišovat úrovně podpory na L1, L2 a L3 a současně zajistit bezpečnost informací.

Požadováno bylo, aby byla aplikace koncipována jako webová s jednoduchým vstupováním požadavků a možností následného sledování stavu vyřízení jednotlivých požadavků, tvorbou statistik a SLA parametrů.


CHCI VĚDĚT VÍCE JAK ALVAO POMÁHÁ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

Ukázková implementace v Nemocnici Pelhřimov

Ukázková implementace v Nemocnici Pelhřimov

První ukázkovou implementaci jsme provedli v Nemocnici Pelhřimov. S technickými požadavky nemocnic a zdravotnických zařízení máme zkušenosti, a tudíž jsme vybrali právě Pelhřimov jako ukázkový případ pro ostatní krajské organizace. Tím jsme doplnili poslední nemocnici v kraji, která ještě nevyužívala naše produkty. Technikům z Kraje Vysočina se naše řešení zalíbilo natolik, že si pro krajský úřad zvolili nový Service Desk – právě ten od ALVAO.

Kraj Vysočina si vybral ALVAO

Kraj zajímala možnost nahradit stávající HelpDesk, který přestal vyhovovat požadavkům Kraje a neustále rostoucímu portfoliu služeb. Po úspěšně implementaci v pelhřimovské nemocnici se Kraj rozhodl dát přednost našemu řešení.

Zaučili jsme krajské techniky

U Kraje Vysočina proběhlo několik zaškolení, protože právě kraj, měl do příspěvkových organizací implementovat řešení. V průběhu naší ukázkové implementace nám technici z kraje koukali pod ruce. Pochopili, jak vytvořit službu, SLA a následně přišly další zaškolení. Nástroje vyvíjíme s ohledem na uživatelskou přívětivost, zaškolení tedy probíhala hladce a bez komplikací.

Kraji jsme sice pomohli s migrací dat do Asset Managementu včetně historie, automatizačních a migračních skriptů, ale následně díky našim školením zvládl zbytek sami. K nám už si chodil pouze pro rady.

 

„Kraj Vysočina je velmi náročný zákazník. Museli jsme splnit vysoké očekávání jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska bezpečnosti, dokumentace, zaškolení i ovládání aplikace. Jsme rádi, že zákazník je spokojen jak s dodaným řešením, tak s poskytnutými službami AUTOCONT a ALVAO.“ hodnotí spolupráci Jaroslav Dvořák, ředitel regionálního centra AUTOCONT.

Nemocnice Havlíčkův Brod využila možnosti

Havlíčkův Brod naše řešení již používal a měl je zakoupené. Když se dozvěděl, že je možnost, přejít pod Kraj, téměř okamžitě migrovali do krajského prostředí. Ušetřené finance za provoz a údržbu vlastních serverů může využívat např. na další rozvojové projekty IT.

Zhodnocení implementace a vize do budoucna

Ostatní příspěvkové organizace v jiných krajích nemají ani zdaleka tak kvalitní zázemí, co se týče informačních technologií. Kraj náš systém využívá bez zásadní pomoci ze strany ALVAO – technici jsou zaškolení, dokážou vytvářet nové formuláře a samostatně fungovat, což je cílem každého našeho projektu.

„V projektu jsme implementovali celou řadu řešení od několika dodavatelů. Vedoucí projektu Jiří Sláma hrál v tomto projektu klíčovou roli. Zajistil, že vše bylo vyřešeno včas a v požadované kvalitě.“ hodnotí spolupráci Jaroslav Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací Kraje Vysočina.


DEMO PRO STÁTNÍ SPRÁVU