Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Spojení jednotlivých oddělení Správy a údržby silnic

Organizace vznikla v podstatě sloučením bývalých samostatných okresních SÚS s různým stupněm vybavenosti a využíváním výpočetní techniky. V rámci budování jednotného informačního systému postupně probíhalo z centra dovybavování HW i SW v jednotlivých lokalitách. Nicméně vedení majetkové operativní evidence zůstalo na úrovni bývalých samostatných okresních SÚS (dnes oblastí). Chyběl kompletní přehled (z hlediska technické a majetkové evidence) o původní i nové technice (zj. o monitorech, tiskárnách a dalším příslušenství), licencích , instalovaném SW na jednotlivých počítačích, souvisejících dokladech. Přibližně 97% všech počítačů je připojeno do sítě.

Cíl projektu

V konečném stavu získat informace nutné pro efektivní řízení IT, hlavně z hlediska optimalizace investic, tedy především:

Harmonogram implementace

Již před nasazením systému ALVAO Asset Management probíhalo postupně shromažďování všech dostupných dokladů (faktury, smlouvy) k HW i SW a jejich převod do elektronické podoby. V rámci implementace proběhlo naplnění systému daty ve třech etapách. V první fázi (2 týdny) proběhl sběr informací o technice a instalovaném SW prostřednictvím automatických detekcí. V druhé fázi (2 měsíce) byly postupně fyzicky navštíveny všechny lokality a do systému doplněny další údaje o technice, které nebylo možno získat automatickou detekcí (typová označení, sériová a inventární čísla, data výroby, údaje o počítačích nezapojených do sítě s využitím ručních detekcí, o monitorech, tiskárnách a dalších zařízeních ICT). Ve třetí fázi (1 měsíc) byly dříve získané doklady v elektronické podobě včleněny do systému a provázány na jednotlivé objekty v systému. V následujícím období (1 měsíc) proběhlo a dále bude v rámci rutinního provozu s opakovanými automatickými detekcemi periodicky probíhat vyhodnocování získaných dat, zj. ve vazbě na licence k SW (audit SW) .

Vyjádření zákazníka

„Podařilo se shromáždit a udržovat na jednom místě údaje potřebné k řízení a plánování IT,“ říká Dušan Zapletal, vedoucí oddělení informatiky, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.