Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Jednotná evidence zajistí kvalitu dat
a sníží náklady

Veškerou operativní evidenci majetku můžete řídit v jednom nástroji, snadno a transparentně.
Zbavte se těžkopádných tabulkových evidencí. Systém zajistí úplnost a kvalitu dat.

Díky stromové struktuře okamžitě vnesete do oddělení pořádek

Majetek v ALVAO spravujete pomocí objektové stromové struktury. Strom objektů zcela přizpůsobíte vlastním potřebám. Může odrážet hierarchické rozdělení firmy i geografické rozdělení objektů dle areálů.

Evidujte libovolné objekty a vlastnosti

S ALVAO máte naprostou svobodu v tom, jaké objekty, vlastnosti a atributy evidujete. Počítače, smlouvy, auta nebo ponorky, je to jen na vás. Můžete vytvářet jakékoliv objekty a evidovat přesně ty vlastnosti, které využíváte.

S pokročilým řízením práv každý vidí pouze informace, které potřebuje

Všichni zodpovědní pracovníci můžou používat jeden nástroj. Pokročilé řízení práv zajistí, že každý vidí pouze objekt a vlastnosti, na které má právo.

Vyladěno pro Microsoft postředí

Data se automaticky synchronizují s Microsoft Active Directory. Náš SCCM connector umí čerpat informace z populárního nástroje.

Detekujte zařízení ať jsou kdekoliv

Funkce discovery agent vám díky automatické detekci přes TCP/IP umožní detekovat aktivní zařízení ať jsou kdekoliv. Navíc ani při detekci více zařízení najednou nedochází k nadbytečnému zatížení serverů a snížení rychlosti. Aktualizace agenta probíhá automaticky, takže pokud přecházíte na novou verzi ALVAO, je vždy plně kompatibilní s vaší verzí.

Kompletní informace o HW pro kvalitní
podporu uživatelů

Nenechte zařízení zahálet na skladu

O každém zařízení přesně víte, kde se nachází, takže žádné nemusí zbytečně zahálet ve skladu. Také o nic nepřijdete při hektickém odchodu zaměstnance nebo zapůjčení majetku na výstavu.

Více o Hardware Asset Managementu

Lepší podpora uživatelů

Nepořádek budí nedůvěru uživatelů. Mějte ihned k dispozici všechny informace o problematickém zařízení, abyste rychle pomohli svým kolegům: Konec záruční doby, historie incidentů, umístění zařízení v areálu, …

Zrychlete řešení incidentů pomocí správy konfigurací 

Při havárii potřebujete rychle zjistit dopad incidentu. ALVAO podporuje logické vazby mezi objekty. Díky tomu snadno zjistíte závislosti jednotlivých technických prvků na technické služby a pomocí vizualizace získáte jasnou představu o dopadu incidentu.

Historie objektu

Díky úplným informacím o historii majetku dokážete kvalifikovaně rozhodovat, zda porouchané zařízení opravit či zcela nahradit. Víte přesně, kdo ho v průběhu životního cyklu vlastnil, kolikrát bylo reklamované a kolik s ním bylo spojených incidentů.

Stáhněte si náš produktový leták o ALVAO Asset Managementu


STÁHNOUT

Veškerý software pod kontrolou

Neplýtvejte zbytečně prostředky na licence, které nevyužijete 

Odhalte nevyužité licence a ušetřete za nákup nových. ALVAO podporuje rozličné licenční modely a licence automaticky přiřadí instalacím. Na všechny problémy vás automaticky upozorní, takže se nemusíte bát auditů a kontrol.

Přečtěte si, jak detekují software ve společnosti Madeta a.s.

Skoncujte s pirátským softwarem i bezpečnostním rizikem

Získejte včas varování o neschváleném nebo nebezpečném softwaru na firemních počítačích. S ALVAO snadno oskenujete celou síť včetně počítačů mimo intranet. Proveďte si vlastní softwarový audit.

Neustále aktuální knihovna softwarových produktů

Knihovnu softwarových produktů každý týden aktualizujeme o desítky titulů. Díky možnosti reportovat nerozpoznaný software přímo z ALVAO máme k dispozici data z desetitisíců počítačů.

5 důvodů proč evidovat majetek v Alvao Asset Management

Pořádek v majetku je základem pro fungující IT oddělení. S touto e-knihou zjistíte:

  • Že je možné mít majetek pod kontrolou 
  • Jak vám jednotná evidence majetku ušetří čas i peníze 
  • Jak vám pořádek v IT pomůže lépe řešit běžné incidenty 
  • Proč bez asset managementu nemůžete zodpovědně plánovat rozpočet 

Stáhnout příručku v PDF

Zajímá Vás, jak vám ALVAO pomůže zlepšit chod oddělení? Kontaktujte nás.

Pomáháme firmám lépe organizovat interní oddělení a řídit vztahy s uživateli vnitropodnikových služeb. Zbavte se zbytečné manuální práce. Dohodněte si nezávaznou schůzku s ALVAO konzultantem.