Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

WEBINÁŘ | Prezentace novinek ve verzi ALVAO Service Desk 11.2. Registrujte se již dnes.

Jaký je rozdíl mezi ITAM a CMDB?

IT Service Management (ITSM), v češtině přeloženo jako řízení služeb IT, pod sebou zastřešuje mnohé oblasti. Jejich definice může být občas matoucí, což následně vede ke špatnému pochopení a využití v praxi. Mimo jiné se v průběhu času díky trendům, které rostou jako houby po dešti, tyto oblasti dále vyvíjejí a mohou přinést ještě větší zmatek.
Jana Mančíková

11. 1. 2024

V tomto článku se proto podíváme na dvě klíčové oblasti v ITSM, IT Asset Management (ITAM) a Configuration Management Database (CMDB). Tyto oblasti jsou důležité pro správné řízení majetku, kybernetickou bezpečnost  a zlepšení kvality služeb IT.

Co je IT Asset Management?

IT Asset Management (ITAM), v češtině správa majetku IT, se stará o celý životní cyklus majetku, ať už se jedná o IT aktiva jako jsou servery, počítače nebo non-IT aktiva, do kterých řadíme klíče, vstupní karty, pracovní pomůcky apod. Cyklus každého majetku je zahájen od okamžiku, kdy je majetek pořízen (zakoupen), až do dne jeho likvidace. ITAM sleduje, o jaký typ majetku se jedná, kde se nachází a kdo je za něj zodpovědný.

ITAM je často v oblasti ITSM opomíjen i přesto, že může výrazně pomoci efektivně sledovat veškerý majetek v organizaci a ušetřit nemalé množství peněz.

Výhody IT Asset Managementu

 • Úspora rozpočtu: ITAM šetří peníze organizacím tím, že pomáhá s efektivním řízením veškerého majetku. Díky IT Asset Managementu získáte přesnou kontrolu nad svým majetkem a budete znát aktuální stav majetku na skladě, v provozu a požadavky na pořízení nového majetku. ITAM také poskytuje podrobné informace o hardwaru, jako je záruční lhůta a sleduje počet oprav, které byly na daném zařízení provedeny. Totéž platí pro správu licencí (softwaru), která  zajišťuje, že máte přehled o používání a dodržování licencí, což následně šetří nemalé náklady na provoz.
 • Posílení kybernetické bezpečnosti: ITAM pomáhá organizacím chránit jejich data před krádeží tím, že sleduje všechna zařízení IT – o jaké zařízení se jedná, kde se nachází a kdo je za ně zodpovědný. Organizace tak mohou odhalit a vyřešit bezpečnostní incidenty dříve, než dojde k úniku dat.
 • Dodržování předpisů: Efektivní správa majetku usnadňuje dodržování předpisů, například GDPR, audit, i  plnění náročných požadavků na certifikace jako je ISO 27001 tím, že zajišťuje přesnou evidenci veškerých aktiv a jejich následnou bezpečnou likvidaci. Tento komplexní přístup minimalizuje riziko porušení předpisů a chrání vaši organizaci před potencionálními závazky.
 • Data jako podklad pro rozhodování: Jednou  z dalších výhod IT Asset Managementu jsou dostupná data, která pomáhají efektivně plánovat rozpočet. Díky holistickému pohledu na majetek lze efektivně alokovat zdroje, plánovat investice do nových technologií a optimalizovat vaši IT infrastrukturu, který přispěje ke dlouhodobému růstu organizace.

Podívejte se na záznam webináře s ALVAO o tom, jak sledovat IT majetek a získat data, kterým můžete skutečně věřit, zde.

Co je Configuration Management Database?

Pokud máte úplný přehled o veškerém IT i non-IT majetku, přichází do hry Configuration Management Database (CMDB), v češtině správa konfigurační databáze. V oblasti řízení aktiv potřebujete nejen majetek evidovat, ale také pochopit a vizualizovat vazby mezi ním.

Konfigurační databáze je zmapovaný rámec vaší IT infrastruktury, do kterého patří hardware, software, síťové komponenty, služby atd.

Tento rámec poskytuje přehled a kontrolu nad IT majetkem a jeho distribucí. Uchovává reálná data o IT komponentách (aktivech) a jejich vzájemných vazbách. Například, pokud dojde k selhání jednoho serveru, CMDB okamžitě odhalí, které služby a komponenty budou ovlivněny a nebudou fungovat nebo budou fungovat pouze částečně.

Konfigurační databáze je důležitým nástrojem pro efektivní správu infrastruktury IT. Pomáhá organizacím identifikovat a řešit problémy (problem management) i sledovat a plánovat změny (change management). Databáze konfigurace je nezbytným nástrojem pro každou organizaci, která chce efektivně spravovat svou IT infrastrukturu.

Výhody CMDB

 • Podpora kybernetické bezpečnosti: CMDB usnadňuje efektivní incident management a problem management. Tým IT tak může rychle identifikovat příčinu incidentu, implementovat vhodné řešení a zabránit opakujícím se problémům. 
 • Plánování změn s change managementem: CMDB umožňuje efektivněji plánovat změny v IT infrastruktuře. Poskytuje přehled o tom, jak jsou jednotlivá IT aktiva a komponenty propojena, a umožňuje tak IT týmům lépe porozumět dopadům změn. To může vést k tomu, že budou změny plánovány pečlivěji a budou mít menší dopad na IT infrastrukturu.
 • Snadnější rozhodování: CMDB poskytuje přehled o IT komponentech a jejich vzájemných vztazích, což organizacím umožňuje činit informovaná rozhodnutí o správě IT infrastruktury.
 • Poskytování kvalitnějších služeb IT: CMDB umožňuje týmu IT lépe porozumět tomu, jak jejich infrastruktura funguje. To vede k lepšímu výkonu služeb IT.

CMDB je o prevenci, investice do ní může ušetřit velmi nákladné problémy v budoucnosti.

Na závěr –  pokud se ptáte, co je důležitější, ITAM nebo CMDB, obě oblasti jsou nezbytné pro dobře fungující IT prostředí. Implementace ITAM a CMDB zároveň však může být  problematická. Doporučujeme začít evidencí majetku a následně až poté mapováním jejich vazeb v CMDB.

ALVAO IT Asset Management vám zaručí efektivní správu majetku. Více informací zde.

Zajímáte se o další oblasti IT Asset Managementu, jako je HAM a SAM? Čtěte zde.

Odebírejte CIO newsletter

 • to nejlepším z našeho blogu
 • tipy a triky z IT managmentu
 • inspirativní rozhovory s CIO českých i zahraničních firem
 • pozvánky na webináře a konference


Přihlaste se k odběru newsletteru