Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Specifika řízení IT v nemocnicích a zdravotnických zařízeních

Informační technologie hrají ve zdravotnictví stále větší roli. V tomto článku zjistíte, v čem je řízení IT v nemocnicích specifické.
Jan Škrabánek

11. 10. 2019

Léčení lidí je komplexní činnost, kde ve stále větší míře hrají významnou úlohu i informační technologie. Většina pracovišť je dnes vybavena chytrými zařízeními napojenými do sítě. Rentgenový přístroj posílá snímky přímo do systému na jejich vyhodnocování. Systémy pro lékárnu regulují teploty lednic, kde jsou léky za miliony korun. Všechna dokumentace je v nemocničním informačním systému. Výpadky těchto technologií komplikují práci lékařům i sestrám, zpomalují komunikaci a mohou mít negativní dopad na kvalitu péče. Předcházení výpadkům nebo jejich řešení již v raném stádiu je pro zdravotnická zařízení zásadní.


Abychom vám přinesli autentické pohledy do IT ve zdravotnictví, zeptali jsme se několika IT manažerů nemocnic, jaké výzvy před nimi stojí a jak je řeší. Shodují se, že se neustále zvyšují nároky na objem i kvalitu poskytovaných IT služeb při současném tlaku na zachování personálních zdrojů. Řada IT manažerů tak musela provést kvalitativní změny v organizování IT a zároveň nastavit jednoznačná očekávání, co vše a za jakých podmínek jsou ICT oddělení schopna poskytovat. Tyto změny se většinou týkají přechodu na procesní řízení poskytování služeb, často podpořené informačním systémem a dalšími IT nástroji


Urgentní řešení a provoz IT 24×7

Jedním z nejdůležitějších specifik je nutnost urgentního řešení IT problémů. Stejně jako mají nemocnice urgentní příjem pro akutní případy, mají i IT týmy v nemocnicích urgentní situace, které je třeba bezodkladně řešit, aby nebyl ohrožen život pacienta a byl zajištěn plynulý chod nemocnice. Nemocnice jsou nepřetržitým provozem, a proto je také na IT kladen důraz, aby byli vždy k dispozici. IT drží pohotovost ve všední dny, v noci a o víkendech. Nepřetržitý dohled 24×7 znamená mít služby na telefonu a v případě potíží zahájit ihned řešení. A to vzdáleně nebo osobně. 

Specifikem provozu klinických informačních systémů nemocnic je nepřetržitý provoz a přístupnost daného systému. Případné incidenty je nutné řešit v reálném čase a bez výpadků. Je tedy nutností nepřetržitý dohled nad systémem i infrastrukturou,“ komentuje problematiku Jan Nechojdoma, správce ICT, Nemocnice Pardubického kraje a.s


Velké areály a stovky místností

Nemocniční areály představují labyrint budov, chodeb, oddělení a pokojů. Běžné jsou stovky místností v desítkách budov v několika patrech. Práce v nemocnici tak s sebou přináší i řadu logistických problémů. S lokalizací zařízení pomáhá jednoznačné a viditelné značení počítačů a možnost vzdáleného připojení. Pokud není možné se na počítač nebo zařízení vzdáleně připojit, je nutné jej rychle lokalizovat. V těchto případech pomáhají systémy, které obsahují mapy nebo jiné možnosti dohledání. Kromě formálních umístění jako je: patro, místnost, oddělení, je dobré respektovat i neformální pojmenování např. „sesterna ARO“. Často se stává, že v požadavcích uživatelů se tato označení objevují a technik potřebuje vědět, kde takové místo hledat. 

Další logistické problémy představuje samo prostředí nemocnice, kde se pochopitelně dbá na hygienu mnohem více než v jiných provozech. To přináší nečekané problémy jako rychlé opotřebení značek počítačů, takže technici musí vybírat odolnější materiály. Rovněž plánování servisních zásahů musí brát v ohled přísný režim v nemocnici. Některé věci zkrátka počkají do sanitárního dne a jsou i oddělení, kam můžete přijít pouze po zvláštní domluvě. 


mapa, kde se nachází poškozený displej NTB

Ukázka geolokace pracoviště žadatele na mapě


Složitá organizace a směnování

Specifikem nemocnic je i komplikovaná organizace, která částečně připomíná tovární provoz, kdy se v rámci směny střídá na zařízení několik různých pracovníků (většinou sester). Další směna potom používá to stejné zařízení. Majetek je přitom často evidovaný na někoho úplně jiného, například některého z doktorů na oddělení. IT tedy velmi často není schopné dané zařízení dohledat podle uživatele. Také požadavek, který zadala sestra na noční směně, bude nutné řešit se zcela jinou osobou v průběhu dne, protože první sestra již není v práci. A navíc je potřeba, aby vrchní sestra měla přístup k IT požadavkům, které zadaly ostatní sestry. Bez důkladné evidence se IT tým velmi snadno ztratí anebo je jeho fungování závislé na jednotlivcích, kteří mají tyto informace „v hlavě“.

Problémy to přináší též v licencování, protože řada výrobců se dnes snaží licencovat primárně na uživatele. Samostatnou kapitolou je potom logování sester, kdy z jedné strany je nepraktické, aby se neustále logoval do windows nový uživatel kvůli každému zápisu, ale zároveň do nemocničních systémů musí vždy zapisovat ověřená osoba.


evidence IT majetku a struktury v nemocničním prostředí

Ukázka z evidence IT majetku a struktury v nemocničním prostředí


Citlivé informace

Dnes se stále často setkáváme se s tím, že informační systém v nemocnicích není jednotný a je složen z několika integrovaných řešení. To vyžaduje náročnější správu i údržbu. Je nutné udržovat několik různých front požadavků na dodavatele týkajících se vývoje či oprav. 

Nemocnice pracují s velmi důvěrnými informacemi. Je tedy nutné důkladně evidovat požadavky na změny oprávnění. Nutností je i logování změn v záznamech pacientů, což se ukázalo jako velmi užitečné i v případě, kdy bylo odhaleno neoprávněné vykazování lékařské péče, která ve skutečnosti nebyla provedena.

Nemocniční systémy také záměrně neumožňují některé datové změny záznamů, protože to může být nebezpečné. Tyto operace pak provádí IT tým na základě požadavků a někde dokonce až po jejich schválení.


hlášení požadavků na IT tým týkajících se datových změn

Ukázka hlášení požadavků na IT tým týkajících se datových změn v nemocničním systému


Předcházení výpadkům zdravotnické techniky

Předcházení výpadkům nebo jejich řešení již v raném stádiu je v prostředí nemocnice zásadní. V tom pomáhají systémy, které automaticky upozorňují na zařízení, která je potřeba zkontrolovat podle plánu pravidelných revizních kontrol. Samozřejmostí se stávají i upozornění na zařízení nebo části, které je potřeba vyměnit, protože skončila jejich životnost. Do běžné praxe se dostávají i monitorovací systémy, které upozorňují na možné výpadky ještě dříve, než k výpadku dojde. Tím výrazně napomáhají zvýšit celkovou spolehlivost IT služeb a zdravotnické techniky.

K tomu David Zažímal, Vedoucí oddělení ICT Nemocnice Jihlava, říká: „Zaměstnanci oddělení ICT mají více prostoru věnovat se požadavkům smysluplně. Neskáčou z jedné věci na druhou a nejsou tolik vyrušováni. Veškeré úkoly jsou evidovány, ať už jde o požadavky od uživatelů, tak i v rámci IT týmu.

IT manažeři pak nejsou tolik zahlceni údržbou a technologickými změnami a mají více času na plánování a provádění proaktivních opatření. Ze statistických záznamů, jsou pak schopni identifikovat časté problémy a naplánovat nutná opatření. „Provedení takové změny v začátku vyžaduje více energie, ale přesune vás z hašení požáru do předcházení požárům.


Odebírejte CIO newsletter

  • to nejlepším z našeho blogu
  • tipy a triky z IT managmentu
  • inspirativní rozhovory s CIO českých i zahraničních firem
  • pozvánky na webináře a konference


Přihlaste se k odběru newsletteru