Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

IT KONFERENCE: Přijďte získat inspiraci od odborníků IT na témata jako kybernetická bezpečnost, NIS2 a umělá inteligence v ITSM. Čtvrtek 21. března. REGISTRUJTE SE

Contipro: Jak Service Desk pomáhá ve farmaceutickém průmyslu

Firmu jako Contipro jen tak někde nenajdete. Česká biotechnologická společnost z malé obce Dolní Dobrouč pod Orlickými horami vyrábí podstatnou část světové produkce kyseliny hyaluronové, která má široké využití ve farmacii a kosmetice. Contipro hojně investuje do výzkumu a vývoje, takže více než třetina z 350 zaměstnanců se zde věnuje vědecké práci. Již od roku 2012 pomáhá Alvao v Contipro se správou IT.

Kyselina hyaluronová hraje důležitou úlohu v obnově kůže, zadržování vody v těle a ochraně tkání. Proto je po ní velká poptávka ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Contipro získává kyselinu hyaluronovou z buněčných stěn bakterií druhu Streptococcus zooepidemicus a následně ji prodávají zpravidla ve formě suchého prášku, který zpracovatelské firmy využijí pro výrobu léků či kosmetiky. Contipro ale neprodává pouze samotnou surovinu. Silné zázemí jim umožňuje dodávat také služby jako laboratorní rozbory či testování hotových výrobků. Contipro si tak vybudovalo pověst firmy, která je postavená na vědě. Více než 100 vědeckých pracovníků neustále hledá nová využití pro kyselinu hyaluronovou. Firma díky tomu přichází s množstvím inovací a vlastní celou řadu patentů.

Regulace ve farmaceutickém průmyslu a validace softwaru

Farmacie patří k nejregulovanějším odvětvím na světě. Regulace se samozřejmě týká i IT oddělení, které je zodpovědné za to, aby zavedení jakéhokoliv systému nemělo negativní dopad na kvalitu produkce. Regulaci upravuje několik směrnic týkajících se tzv. správné výrobní praxe (Good Manufacturing Practice, GMP). Na dodržování směrnic dohlíží Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Pro oblast počítačových systémů, mezi které patří i informační systémy, je nejdůležitější směrnicí Doplněk 11 GMP. Mezi praktické dopady regulací patří, mimo jiné, nutnost validovat každý software, který firma zavádí do provozu a u kterého je možnost ovlivnění kvality produktu. Validace je jeden z mechanismů, který pomáhá firmě řídit rizika. V podstatě je to proces, který zajišťuje, že produkt má řízený životní cyklus a splňuje regulační požadavky.

Jak taková validace probíhá? Na začátku se připraví specifikace požadavků, kde definujete, co má produkt umět. Následně se zaměříte na analýzu rizik, která poslouží jako hlavní faktor v hodnocení rozsahu validace. Na základě funkční specifikace a analýzy rizik probíhá vlastní validace (testování, ověření) systému. Validace probíhá dle validačních scénářů. Ze scénářů, které validací neprojdou, vzniká seznam odchylek. Na roční bázi potom dochází k revalidaci systému, o kterou se většinou stará oddělení řízení kvality. Jejím účelem je prokázat, že systém zůstává ve validním stavu i přes všechny změny, které od poslední validace proběhly.

Validační proces je velmi náročný a zavádění nových systémů je kvůli němu ve farmaceutickém odvětví komplikovanější. „Do validace investujeme mnoho úsilí,“ vysvětluje Jakub Kožnar, CIO v Contipru, „Proto důkladně dbáme na to, abychom vybírali pouze důvěryhodné dodavatele, kteří se mohou opřít o kvalitní reference a roky zkušeností.“

"Do validace investujeme mnoho úsilí, proto důkladně dbáme na to, abychom vybírali pouze důvěryhodné dodavatele, kteří se mohou opřít o kvalitní reference a roky zkušeností.“


Jakub Kožnar, CIO, Contipro

Síla ALVAO? S produktem dodá i know-how

V Contipro používají oba naše hlavní produkty: Service Desk a Asset Management. V rámci implementace pomohl konzultant Jan Fiala s definicí katalogu služeb a poskytl zpětnou vazbu k procesnímu fungování IT. „Jeden z hlavních přínosů Alvao vidím v tom, že spolu s produktem dodá i know-how. Každý produkt nasazujete v určitém kontextu a je dobré opřít se o dodavatele, který danému kontextu rozumí,“ shrnuje zkušenost s implementací Jakub Kožnar. 

Od nasazení Service Desku si sliboval vyřešení klasických problémů: Digitalizace papírových žádanek, zjednodušení zadávání incidentů a žádostí pro lidi z firmy, snadnější prioritizaci úkolů pro tým IT. Hlavní přínos ale spočívá v nově nabytých možnostech dalšího rozvoje IT a dalších oddělení: „Realita je taková, že se zavedením Service Desku incidentů i změn přibylo. A to je dobře. Pokud lidem zjednodušíte hlášení incidentů, spíše si najdou čas dát vám vědět,“ vysvětluje Jakub Kožnar. Předtím bylo vše v papírové formě. Papírové žádanky jsou pro lidi zbytečně pracné a složité. Než by podali podnět pro zlepšení nebo nahlásili incident, raději se dál věnují své práci. IT je potom napůl slepé, protože se o spoustě věcí ani nedozví. Tento stav brzdil rozvoj. Jakmile ale zjednodušíte zadávání požadavků, lidé jsou více motivovaní věci nahlásit. Nyní je ve firmě založených přes 80 000 požadavků  ve více než 20 službách a přínosy Alvao se dnes zdaleka neomezují na IT oddělení.

V podstatě celé Contipro je řízené servisně a s Alvao se od počátku počítalo pro široké využití napříč různými odděleními (tzv. enterprise service management). I z důvodu regulací je pro firmu zásadní, aby všechno bylo zaevidované a dohledatelné. Alvao je uživatelsky přívětivé a žádná informace se z něj neztratí. Pomocí Alvao nyní finanční oddělení řídí dohled nad zakázkami. Od marketingu můžete v katalogu služeb objednat vizitky, PR články či grafiku. V Asset Managementu vedou evidenci smluv a Service Desk využívá i oddělení výzkumu a vývoje. V katalogu služeb tak můžete zažádat například o přípravu nových chemických látek a ve formuláři rovnou vydefinovat složení peptidů a gramáž jednotlivých sloučenin. Oblast, kde Alvao obzvlášť pomáhá, je řízení údržby.

ALVAO umožňuje preventivní údržbu zařízení ve výrobě

Srdcem každého výrobního podniku jsou technologické celky umožňující hladký provoz a nepřerušenou výrobu. Proto je důležité každou závadu rychle odstranit a zároveň závadám předcházet pravidelnou údržbou zařízení. Když se problematika údržby řešila v Contipro, nabídl Jakub Kožnar kolegům z oddělení údržby produkt Alvao, se kterým měl v té době již dobré zkušenosti z řízení IT.

V Asset Managementu namodelovali pracoviště, stroje i jednotlivé komponenty. U objektů v Asset Managementu se eviduje datum poslední údržby a dopočítává datum údržby následující. Na základě tohoto data se potom automaticky zakládají požadavky na provedení údržby v Service Desku. Tímto způsobem se zajistí včasná preventivní údržba. Úkoly provedení údržby mají jasný termín i řešitele a vše je důsledně evidováno, takže v systému zůstává auditní stopa. Jakmile se požadavek vyřeší, automaticky se do Asset Managementu zapíše datum provedení údržby.

Pokud přece jen dojde k poruše zařízení i navzdory pravidelné údržbě, kdokoliv ze zaměstnanců může nahlásit incident na Service Desk. V požadavkovém formuláři rovnou vybere postižený stroj (pomůže mu v tom fotografie) a do systému se automaticky propíše vazba na Asset Management. Vedoucí údržby potom vidí, že s některými komponentami je spojeno více incidentů, než je obvyklé a může na základě toho provést další inspekci. Kombinace obou nástrojů tak zajistí solidní podporu procesu údržby ve firmě.

„Alvao si postupně našlo cestu takřka do všech oddělení. Kolegové vidí, že to funguje a chtějí sami sklízet benefity i pro své oddělení. Díky tomu, že je postavené na principech ITIL®, nám přirozeně pomáhá splnit regulatorní požadavky. Základní požadavky vyplývající z GMP jsou totiž obsaženy v principech ITIL,“ shrnuje Jakub Kožnar.

ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.