Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Odštartujte zmenu v riadení oddelenia!

Zorganizujte celé oddelenie a dodávajte vnútropodnikové služby kvalitne, transparentne a bez námahy.

Dokonalý prehľad o majetku

Asset Management

Chytrá evidencia hardvéru, softvéru a ďalšieho vybavenia slúži ako jeden spoľahlivý zdroj informácií o všetkom majetku.

Všetky úlohy na jednom mieste

Service Desk

Prívetivá tvár pre žiadateľov, mocný nástroj pre tímy interných služieb. Zaveďte jedno kontaktné miesto, ktoré zrýchli riešenie žiadostí a uľahčí prácu riešiteľskému tímu.

Vyladené pre platformu Microsoft

Naši zákazníci investovali do Microsoft infraštruktúry, s nami túto investíciu zhodnotia. Vďaka úplnej integrácii do Microsoft platformy správa systému neprináša žiadnu duplicitnú prácu. S aplikáciou môžete pracovať priamo v Outlooku.

Dostupné v SaaS

ALVAO je dostupné ako služba (SaaS). Rýchlo ho nasadíte a jeho použitie ľahko prispôsobíte potrebám firmy. Všetku správu aplikácie necháte na nás.

ITIL® Certifikácia

Naše riešenie získalo prestížne certifikácie na riadenie procesov podľa ITIL od spoločností Axelos a Pink Elephant.


ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Naši zákazníci

David Zažímal, Nemocnice Jihlava

"Zaměstnanci oddělení ICT mají víc prostoru věnovat se požadavkům smysluplně. Neskáčou z jedné věci na druhou a nejsou tolik vyrušováni. Získali jsme důvěru zaměstnanců, když viděli, že zadané požadavky se neztratí, jsou řešeny rychle a že telefonické zadání nic neurychlí."

Jaroslav Javor, AVAST

„Klademe velký důraz na automatizaci. Díky REST API jsme byli schopni Alvao jednoduše propojit na více datových zdrojů. Zjednodušili jsme tím operativu spojenou s Asset Managementem a zlepšili kvalitu dat."

Václav Chaloupka, ComAp

„Řešení ALVAO je jednoduché a přehledné i pro uživatele, kteří nejsou IT profesionálové. Přitom spolehlivě plní i složitější funkce. To nám umožnilo systém rychle uvést do používání a následně rozšiřovat jeho využití. Jak rosteme, můžeme řešení postupně ladit podle našich potřeb.“

Zvýšte svoju úroveň v riadení IT

CIO Newsletter

Prináša nové pohľady na úlohu CIO vo firme, inšpiratívne odporúčania, ako v tejto úlohe obstáť, rady, ako „zvládnuť“ zamestnancov IT oddelenia, a aktuality v odbore.

eBook 90-dňový plán nového IT manažéra

Skúsený CIO, ktorý vám dá jasnú odpoveď, ako postupovať ak dostanete na starosti IT a očakáva sa od Vás, že vykonáte rýchle a účinné opatrenia.

Zaujíma Vás, ako vám ALVAO pomôže zlepšiť chod oddelenia? Kontaktujte nás.

Pomáhame firmám lepšie organizovať interné oddelenie a riadiť vzťahy s používateľmi vnútropodnikových služieb. Zbavte sa zbytočnej manuálnej práce. Dohodnite si nezáväznú schôdzku s ALVAO konzultantom.


Kontaktujte nás