Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

IT KONFERENCE: Přijďte získat inspiraci od odborníků IT na témata jako kybernetická bezpečnost, NIS2 a umělá inteligence v ITSM. Čtvrtek 21. března. REGISTRUJTE SE

Využití systémů ALVAO na finanční procesy a procesy řízení kvality v Compass Group

O zákazníkovi

Compass Group CZ je společnost patřící do skupiny Compass Group – největší gastronomické skupiny na světě, která působí v 50 zemích světa, zaměstnává více než 0,5 mil. zaměstnanců a servíruje více než 5 mld. jídel ročně. Mezi hlavní koncepty, kterým se věnuje je stravování v business centrech, školách, závodních jídelnách a zdravotních zařízeních.

Co zákazník řešil a proč?

V Compass Group bylo hlavním cílem zavést efektivní a přehlednou evidenci a nákup ICT majetku se zaměřením na zefektivnění SW auditů a to pomocí nástroje, který by byl přehledný pro všechny uživatele a to nejen v IT odděleních.

Rozsah a popis projektu

Základními požadavky na řešení byly především časové a finanční úspory (snížení nákladů na nákup nového IT vybavení a lepší využití již nakoupeného majetku) a zvýšení efektivity schvalovacích řízení. Bylo také třeba zajištění přehledných reportů v oblasti řízení servisních požadavků.

Součástí konkrétního řešení je i elektronické schvalování smluv podle různých kritérií (výše investic, délka smlouvy, roční obraty), což velmi usnadňuje kontrolu nad plánováním cashflow. Zadávání hromadných úkolů, kdy lze zadat úkol pouze jednou a následně hodnotit na navázaných požadavcích reakci a plnění daného úkolu. A nedílnou součástí jsou také HW standardy dle pozice – žádost o vybavení, kdy lze operativně reagovat na změny interních směrnic nároků na vybavení podle jednotlivých pozic.

Využití nástroje Service Desk na finanční procesy a procesy řízení kvality

Schvalování smluv

Využití ALVAO Service Desk jako nástroje na evidenci smluv. Schválení smlouvy od finančních nároků, kontroly příloh usnadní kontrolu nad plánování caschflow a přehled nad obchodní činností.

TIP: Zadávání Vám usnadní například načítání informací do formuláře díky vyhledávání IČO uvedeného partnera.

TIP: Tisk košilek do PDF vám na konci schvalování zajistí pro TOP manažery rychlý náhled na podepisovaný dokument


Požadavky na nové vybavení

Mají Vaši zaměstnanci nárok na nový telefon, počítač nebo například auto? V rámci provázanosti ALVAO Service Desk a ALVAO Asset Management lze na základě definovaných pravidel nabídnout žadateli pouze to vybavení na které má podle interních směrnic nárok.


Kontrola a zadávání hromadných úkolů

Potřebujete zadat hromadně stejný úkol pro všechny vaše zaměstnance a chcete mít kontrolu nad tím, zda úkol splnili? Například jestli si přečetli novou směrnici o bezpečnosti práce? Díky tomuto nástroji zadáte úkol pouze jednou a následně můžete vyhodnotit na navázaných požadavcích reakci a plnění.

„Díky provázanosti nástrojů ALVAO Service Desk a Asset Management můžeme všem zaměstnancům nabízet na základě definovaných pravidel pouze to vybavení, na které mají nárok. Ať už se jedná o nový telefon, počítač nebo auto,“ říká Jindřich Bartoš, Project manager ve společnosti Compass Group Czech Republic s.r.o.