Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Podpora vývojářů ekonomického a informačního systému POHODA je řízená pomocí ALVAO

Společnost STORMWARE, s.r.o. potřebuje dobře fungující IT zázemí pro vývoj informačního systému POHODA, a proto hledala vhodný nástroj pro IT Service Management (ITSM). Systém ALVAO umožňuje technikům efektivně pracovat s HW i SW majetkem v celé firmě bez ohledu na vzdálenost od hlavního sídla. Díky ALVAO se podařilo ve společnosti STORMWARE ušetřit čas i finance při správě a investicích do IT majetku.

„Technologie ALVAO ve spojení s MS standardy nám výrazně ulehčila správu IT majetku a snížila náklady na IT,“ říká Stanislav Med, vedoucí oddělení ICT ve společnosti STORMWARE.

Co zákazník řešil a proč?

Ve společnosti STORMWARE, s.r.o. byla evidence vedena v informačním systému, který neumožňoval jednoduchou evidenci pohybu majetku. Byl tedy přehled o tom, jaký majetek firma nakoupila, ale nebylo možné zjistit, komu byl svěřen, kdo je za něj zodpovědný ani kde se nachází.

Velmi tíživá situace panovala kolem způsobu podávání a řešení problémů s IT. Uživatelé neměli přehled o tom, zda a jak se jejich problémy řeší, neexistoval žádný postup ani žádná archivace problémů. Docházelo tak ke zdržením a některé problémy dokonce nebyly řešeny vůbec, protože se na ně prostě zapomnělo.

Tyto problémy se ve STORMWARE rozhodli efektivně vyřešit.

„Z našeho pohledu došlo k výraznému ulehčení správy IT majetku. I řešení problémů nyní probíhá hladce k naší plné spokojenosti. Díky zavedení SAM politik jsme eliminovali možná rizika spojená se softwarovým majetkem na minimum,“ dodává Stanislav Med, vedoucí oddělení ICT ve společnosti STORMWARE.

Popis projektu

Společnost STORMWARE eviduje s pomocí ALVAO 400 počítačů na 11 lokalitách. Helpdesk využívá 200 uživatelů.

Instalaci systému provedla společnost ALVAO během dvou dnů. Následnou prvotní evidenci majetku prováděla společnost STORMWARE svépomocí. Aby se zamezilo zavedení chyb, nebyl využit převod dat z předchozího systému, ale využila se automatická detekce PC zařízení. Tato prvotní inventarizace trvala jeden měsíc. Největší problém vznikal při dohledávání majetku, kdy se mj. identifikovala řada nevyužívaných prostředků.

Nasazení Helpdesku probíhalo ve stejném duchu. ALVAO systém nainstalovalo a STORMWARE s ním postupně seznamoval pracovníky, kteří tak plynule přecházeli ze staršího způsobu podávání požadavků na nový.

Zákazník byl s průběhem instalace a implementace spokojen. Technici oceňují především jednoduchost ovládání a komplexnost řešení a s produktem jsou dlouhodobě velmi spokojeni.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

Systém ALVAO je silně integrován do platformy Microsoft, což se projevuje například schopností řídit oprávnění v systému skrze Active Directory a automatické přihlašování do všech částí systému bez nutnosti zadávat hesla pomocí Microsoft Single Sign-On. Aplikace ALVAO Asset Management jednoduše přebírá data o zaměstnancích a počítačích z Active Directory. ALVAO Helpdesk úzce spolupracuje s Microsoft Exchange serverem, a to nejen při vyčítání a odesílání emailů, ale také při sledování a plánování aktivit do kalendářů, operátorů a řešitelů. ALVAO Asset Management umožňuje využití čteček čárových kódů, které zaměstnanci STORMWARE využívají k snadnějšímu evidování nových zařízení. Společnost STORMWARE využívá systém ALVAO ve své centrále, v sedmi pobočkách v České republice a ve třech pobočkách na Slovensku. Novinkou a velkým přínosem pro uživatele je využití webového přístupu, který zajišťuje dostupnost informací přes webové rozhraní a mobilní telefony.

Přínos pro zákazníka

Systém ALVAO poskytl společnosti STORMWARE, s.r.o. kompletní přehled o hardware a software majetku a umožnil tak následující úspory a přínosy:

  • Efektivnější nakupování (nenakupuje se nic dvakrát, protože je možné přesně říci, co je nutné koupit).
  • Úspory v nákupu SW licencí, neboť je jasný přehled o jejich počtu a využití.
  • Úspory času při reklamacích a provádění podpory, kdy technik má okamžitě k dispozici veškeré potřebné informace o vybavení zákazníka.
  • Asset Management si sám zjišťuje velké množství informací o zařízení automaticky po síti a ušetří se tedy práce technika.
  • Díky kontrole SW na jednotlivých stanicích došlo k většímu zabezpečení systému.
  • Helpdesk efektivně pomáhá organizovat práci celého týmu. Díky správně stanoveným prioritám se řeší důležité problémy na úkor těch méně důležitých a nedochází tudíž k zdržení důležitých procesů.

Výsledek projektu

Během prvotní inventarizace bylo dohledáno cca 30 nevyužitých PC. Podařilo se eliminovat hromadění požadavků na IT oddělení a zefektivnilo se řešení problémů.

Jméno a kontaktní údaje referenční osoby zákazníka

Mgr. Stanislav Med

Správce IT

e-mail: med@stormware.cz

telefon: 567 117 794

fax: 567 112 610