Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Evidence IT majetku v České televizi s ALVAO Asset Management

O zákazníkovi

Česká televize je poskytovatel veřejné služby v oblasti televizního vysílání a společenskou institucí, jejímž posláním je vytvářet a šířit programy a poskytovat vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel, dále také poskytovat objektivní, ověřené, vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Česká televize  zaměstnává okolo tří tisíc pracovníků, jejichž hlavními pracovními nástroji jsou informační technologie. Kvalita vysílání je závislá na technice. V takovém počtu je přímo nutností používat efektivní nástroje pro evidenci veškerého IT majetku a jeho spravování.

Co zákazník řešil a proč?

Česká televize  vedla evidenci IT majetku nevyhovujícím způsobem.  Vzhledem k nárůstu výpočetních kapacit bylo nutné zavést vhodný evidenční produkt, který by umožňoval požadovanou rychlost reakce při majetkových změnách a pohybu v oblasti IT. Nutností je taktéž sledovat historii změn a umožnit snadný export dat pro další analýzu.

Rozsah a popis projektu

Česká televize  využívá systém ALVAO Asset Management pro správu a evidenci IT technologií a SW. Momentálně je v portfoliu evidováno 3450 licencovaných IT zařízení a 2900 sledovaných SW. „Požadovali jsme rychlou implementaci a skutečně během tří měsíců jsme byli zaškoleni, měli naimportovány původní data a bylo zdetekováno 90% všech PC,“ komentuje průběh projektu Petr Kunčík, správce IT v České televizi. „Výtečná spokojenost s provedenou prací, individuální přístup k problematice, vytvořen dobrý základ pro zahájení produktivního provozu,“ hodnotil projekt ihned po dokončení Ing. Oldřich Marek, vedoucí oddělení správy speciálního SW v České televizi.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

Česká televize oceňuje přehlednost, rychlost, úsporu času a rozsah možností uvedeného produktu.

  • Asset Management si sám zjišťuje velké množství informací o zařízení automaticky po síti a šetří tím práci technika.
  • Systém monitoruje celoživotní cyklus zařízení.
  • Díky přehledu stáří ICT majetku umožňuje lepší plánování upgrade či pravidelných obměn HW.
  • Díky kontrole SW na jednotlivých stanicích došlo k většímu přehledu nad systémy.
  • Snadné sledování a evidence pohybu majetku.
  • Možnost urychlené tvorby sestav.

„Implementací systému ALVAO se nám velkou mírou zjednodušila evidence ICT majetku. Je to pro nás potvrzením, že jsme zvolili správné řešení, které nám vyhovuje. Tímto byl nahrazen nevyhovující evidenční produkt vyhovujícím,“ říká o projektu Ing. René Pisinger, vedoucí systémové podpory České televize.

Přínos pro zákazníka

Aplikace ALVAO lze jednoduše nasadit  do již běžícího provozu za využití jakéhokoliv systému a v jakékoli organizaci. Škálovatelnost a velmi snadná integrace je jedna z předností tohoto produktu. Propojení s prostředím Microsoftu dává možnosti řídit a evidovat a poskytovat informace nejen o ICT majetku, ale také o uživatelských účtech zaměstnanců.  Jednoduchost a přehlednost aplikace umožnuje poskytovat informace o svěřeném majetku. „Díky novému systému máme dokonalý přehled o tom, kdo obdržel jaké IT zařízení až na úroveň USB disku. Nastavení osobní zodpovědnosti za všechna IT zařízení snížilo výrazně počet požadavků na nákup nových zařízení. Se společností ALVAO i jejich systémy jsme velmi spokojení a plánujeme rozvíjet řešení o další funkcionality,“ hodnotí výsledek Ing. René Pisinger, vedoucí systémové podpory České televize.