Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Díky ALVAO šlape service desk v Denso Manufacturing stejně spolehlivě jako výroba

DENSO MANUFACTURING CZECH vyrábí klimatizační jednotky do automobilů. V ČR zaměstnává více než 3 500 zaměstnanců. A protože více než 900 z nich využívá při práci počítač, bylo na čase usnadnit oddělení IT práci. To se povedlo zásluhou produktů Service Desk, Asset Management a konzultanta ALVAO, který zákazníka provedl celou implementací.

Lotus Notes přestal vyhovovat

Uživatelé se na IT podporu obraceli přes aplikaci Helpdesk v Lotus Notes. To však znamenalo, že tickety nebylo možné pohodlně a přehledně sledovat a také komunikace s uživateli při řešení požadavku vázla. Nebylo neobvyklé, že uživatel přišel svou potřebu řešit přímo do kanceláře, což pro kolegy z helpdesku znamenalo častá vyrušení od práce.


Procesy a formuláře vítězí na plné čáře

Práce helpdesku se výrazně usnadnila zavedením formulářů a jasných procesů. Petr Urban, který v DENSO MANUFACTURING působí jako IT supervizor, nám k tomu řekl více: „Jako velkou výhodu Service Desku vnímám to, že si můžeme připravit formuláře, které potřebujeme. Mnoho úprav formulářů si děláme sami. Můžeme si tak nastavit procesy tak, jak je potřeba. S tím souvisí i následná spolehlivost našich databází a možnost analýz. Jako supervisor IT tak vím, kde je nejvíc problémů a s čím se nám uživatelé nejčastěji ozývají. Mám také přehled o vytíženosti mých kolegů. Mohu se tak ubezpečit o tom, že všichni na helpdesku pracují tak, jak mají.

Kromě toho zavedení procesů a jejich vyhodnocování umožňuje lépe plánovat kapacity. „Vím, kolik evidujeme požadavků, jaké jsou mezi nimi závislosti a na co se zrovna čeká. Díky tomu se mi podařilo sestavit odpovědnostní matici. Mohu tak lépe pracovat se zdroji, které má helpdesk k dispozici. A asi nemusím dodávat, že je pro mě dnes daleko snazší bavit se se šéfy ostatních oddělení – mám totiž poklady, jasná čísla.“ dodává Petr Urban.

ALVAO poskytuje individuální přístup: Přidaná hodnota zkušeného konzultanta

Petr Urban si pochvaluje i navázání spolupráce. Ačkoli bezplatné testování na několik měsíců nabízeli i ostatní uchazeči, podpora z ALVAO byla ještě o krok dál.

Dostali jsme k dispozici konzultanta, který s námi pracoval přímo u nás ve firmě. Zavádění a nastavování procesů díky tomu bylo bezproblémové. A když se nějaký zádrhel objeví dnes, můžu se obrátit na spolehlivou technickou podporu.

I díky této podpoře se Service Desk používá pro management workflow a formuláře nejen v IT, ale i v dalších 3 odděleních DENSO MANUFACTURING. Aktuálně se navíc připravuje zavedení těchto workflow i v HR. „To bude velké, protože HR má na formuláře, evidenci i statistiky mnoho požadavků. Jsem si však jistý, že s podporou našeho konzultanta z ALVAO to zvládneme.“ usmívá se Petr Urban.

Asset Management umožnil komplexní evidenci majetku

Na základě dobrých zkušeností se v DENSO MANUFACTURING rozhodli zavést produkt ALVAO i pro evidenci hardwaru a softwaru. „Chyběla tady komplexní evidence. Měli jsme sice vlastní QR kódy, ale dřív je nikdo pravidelně neskenoval, takže naše evidence nakonec leckdy končila u stohů papírů. Dnes máme díky Asset Managementu lepší přehled. Dřív evidenci držely finance – a ty tam neměly všechno, protože některé levnější položky je zkrátka nezajímaly. Dnes máme přehled o všem.

V Asset Managementu se dnes neeviduje pouze majetek IT, ale evidenci začínají používat i jiná oddělení, např. oddělení administrativy, které si eviduje firemní auta a mobily. Brigádnice do evidence doplnila také údaje o tom, co už bylo vydáno – a v DENSO MANUFACTURING tak dnes mají přehled nejenom o tom, co kde mají, ale také o stáří různého vybavení. „Rozhodli jsme se Asset Management využít do maxima – šetří nám to čas i nervy.“ uzavírá Petr Urban.