Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Rozhovor: Jaká je role CIO při digitální transformaci?

Martin se v oblasti IT pohybuje skoro 30 let. Za tu dobu si prošel asi vším, čím se dá v IT projít. Většinu z toho úspěšně zapomněl, nicméně pořád ještě ví, co to znamená nainstalovat server, nebo něco naprogramovat. Poslední roky tráví konzultacemi a školením v oblastech strategického, projektového, procesního a osobního řízení převážně se zaměřením na oblast IT. Jeho cílem vždy je, aby si zákazníci i posluchači odnesli to, co jim pomůže a co dává smysl. 


Co znamená digitální transformace z vašeho pohledu?

Definic, co je to digitální transformace je hodně. Mně osobně se nejvíce líbí definice od Grega Verdina „Digitální transformace zmenšuje rozdíl mezi tím, co dnes požaduje digitální zákazník a tím, co nabízí analogová firma.“ Digitální technologie jsou všude kolem. Mladá generace s nimi vyrůstá a považuje je za nedílnou součást života. To samozřejmě očekávají i od svých dodavatelů služeb a produktů. Nové firmy už s tím záměrem vznikají (např. Spotify). Co ale ty staré a zavedené firmy? Ty musí projít tou digitální transformací. Jde o to využít možností nových technologií k vytvoření nových obchodních modelů a inovativních výrobků, které by bez nich vůbec nemohly existovat. Pokud tuto šanci zmeškají, tak je dost dobře možné, že za 5-10 let už tu nebudou. Výsledkem digitální transformace nemůže být pouze zavedení nové technologie, ale zlepšení všeho okolo.

 

Co je nejdůležitější v digitální transformaci?

Jak jsem zmiňoval cílem digitální transformace není zavedení nových technologií, ale zlepšení všeho okolo (obchodní model, inovace produktů a služeb, přístup k zákazníkům, …). Z tohoto pohledu je podle mě nejdůležitější propojení IT a zbytku organizace. Bez tohoto propojení, bez komunikace, bez partnerství dvou rovnocenných složek nikdy k transformaci nedojde. K propojení ale nedojde bez změny pohledů obou stran, způsobu komunikace, vzájemné důvěry, transparentnosti a sladění cílů. Tohle všechno jsou prvky firemní kultury. A tu bohužel nezměníte přes noc. Chce to dlouhodobý cíl a jasnou cestu, jak toho cíle dosáhnout. A to bohužel může být v dnešní uspěchané době problém. Často se očekávají rychlé výsledky a co bude za rok, či za dva, už není na pořadu dne. A to je chyba.


Jak digitální transformaci ovlivnil COVID19?

Z mého pohledu není COVID19 ani příčina, proč potřebujeme digitální transformaci, ani klíčový spouštěč digitální transformace. COVID19 je pouze katalyzátor, který urychluje to, co už se kolem nás děje několik let. Pokud se podíváte, jak jednotlivé firmy zvládají rok 2020, tak velmi snadno poznáte, které firmy se digitální transformaci věnovaly už před tím a které ne. A ten rozdíl se bude jenom zvětšovat. Možná můžeme říct, že COVID19 je takový poslední budíček pro ty, co ještě sladce spali. Ale zase pozor, digitální transformace není o tom, že se naučíme používat nástroje typu Zoom nebo MS Teams.


Jakou roli hraje IT oddělení v digitální transformaci? Jaká je role CIO?

V první řadě je dobré si říct, že IT oddělení může mít různou podobu. Od malého interního IT až po kompetenční centrum sdílených služeb pro celou korporaci nebo externí firmu, která IT služby zajišťuje. V každém případě IT oddělení nesmí být brzdou organizace. Nesmí se stát, že organizace potřebuje novou mobilní aplikaci nebo nastavit vzdálený přístup pracovníků pracujících z domova a IT oddělení řekne, že to bude za půl roku. Proto je potřeba propojit IT se zbytkem organizace a odbourat co možná nejvíc bariér bránících rychlému a flexibilnímu dodání IT služeb. A zase jsme u změny kultury. Tady to bude možná ještě složitější, protože IT specialisté se budou muset naučit vnímat to, co dělají očima uživatele a zákazníka. A to rozhodně není jednoduché. Čím dál jsou fyzicky i logicky od svého uživatele, tím to bude těžší. A CIO (IT manažer, IT ředitel, …) už nemůže být jenom „nejdéle sloužící technik“. Bude to právě CIO, který bude měnit pohled IT specialistů na to, co dělají, ale i zbytku organizace na to, co dělá celé IT. Bude to vyžadovat úplně jinou sadu dovedností, a hlavně to bude vyžadovat proaktivní přístup. Takových lidí na trhu práce moc není.


Konkrétní příklady a Vaše zkušenosti ohledně digitální transformace?

Jeden příklad za všechny: Firma dodávající větší technologické celky. Součástí dodávky je i technická dokumentace včetně návodů a postupů. Firma si vlastními silami vytvořila systém oběhu a kompletace dokumentů ve firmě. S daným systémem nikdo nebyl spokojený. Jedno oddělení svalovalo vinu na druhé. V rámci transformace se podařilo propojit interní týmy vývojářů, administrátorů, procesních specialistů a technologů. Díky tomu se postupně odstranily nedostatky a zkrátila doba kompletace dokumentace pro zákazníka na polovinu. To vedlo ke snížení reklamací a zvýšení spokojenosti zákazníků. Nyní se připravuje nová služba, kdy si zákazník online prohlédne či stáhne dokumentaci a zároveň systém ohlídá termíny platnosti (např. revizí či servisních smluv). To ušetří čas i prostředky, za což si zákazník rád zaplatí.


Martin Vitouš vystoupí na konferenci ALVAO Inspiration Day 2021 se svojí přednáškou "Tým budoucnosti aneb efektivní, rychlý, agilní a kreativní tým. Jak na to?". 

Přehled přednášejících a registraci na konferenci najdete zde.
Datum zveřejnění článku: 12. března 2021

CIO Newsletter

Přináší nové pohledy na roli CIO ve firmě, inspirativní doporučení, jak v této roli obstát, rady, jak „zvládnout“ zaměstnance IT oddělení, a aktuality v oboru.

Přihlásit k odběru newsletter

eBook 90denní plán nového IT manažera

Zkušený CIO, který vám dá jasnou odpověď, jak postupovat pokud dostanete na starosti IT a očekává se od Vás, že provedete rychlá a účinná opatření.

Stáhnout eBook