Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Softwarový audit a evidence licencí ve společnosti CGI

Ve společnosti CGI (dříve LOGICA) chtěli efektivně eliminovat rizika spojená s používáním nelegálního software. Chtěli mít přehled o tom, zda mají dostatek licencí a jaký software mají jejich zaměstnanci na počítačích. Proto zvolili systém ALVAO jako auditovací nástroj a s jeho pomocí dosáhli požadovaných výsledků. „Na systému ALVAO nejvíce oceňuji rozsáhlou knihovnu softwarových vzorů, která nám umožňuje detekovat nový software téměř bez práce. Společnost ALVAO tuto knihovnu rozšiřuje pravidelně a její obsah je vždy aktuální. Tato vlastnost byla při výběru auditovacího nástroje rozhodující,“ vysvětluje Erik Kykal, service consultant ve společnosti CGI Czech Republic s.r.o.

Co CGI řešilo a proč?

Ve společnosti CGI chceme předcházet postihům a problémům za používání nelegálního software a mít přehled o softwaru, který zaměstnanci na svých počítačích používají. Cílem projektu auditu software a evidence licencí je zajistit automatickou kontrolu nainstalovaného software a rozhodnout o správném licenčním programu.

Popis projektu

Společnost CGI sleduje s pomocí ALVAO 600 PC na 4 lokalitách (Praha, Brno, Plzeň, Bratislava). Implementace probíhala v několika fázích ve spolupráci se společností ALVAO. Nejprve bylo třeba spustit systém na specializovaném serveru společnosti CGI. Po detekování podnikové IT struktury technici společnosti CGI připravili několik skriptů, které sledují licence na koncových stanicích. Zákazník byl s průběhem implementace spokojen a systém plně vyhovuje jeho potřebám.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

Největší předností systému ALVAO je podle techniků společnosti LOGICA rozsáhlá knihovna softwarových vzorů, která je neustále aktualizována. Technici tedy nemusí každou novou verzi programů zadávat ručně a stačí jim pouze mít aktuální softwarovou knihovnu, kterou systém ALVAO sám stahuje. Dále si cení přehlednosti a jednoduchosti systému, která jim umožňuje dostat se k informacím rychle.

Přínos pro zákazníka

Hlavním přínosem pro společnost LOGICA je eliminace rizik spojených s používáním nelegálního software. Přínosem je také kontrola toho co zaměstnanci instalují a již samotný akt sledování zlepšil způsob, jakým zaměstnanci používají firemní počítače.

Výsledek projektu – návratnost investice

Automatická kontrola software ušetřila čas techniků, kteří tak nemusí obcházet každé PC samostatně. Neustálá kontrola software zajistila lepší jednání s dodavateli a lepší licenční podmínky. Důležitá je také eliminace rizik užívání nelegálního software. Jméno a kontaktní údaje referenční osoby zákazníka Erik Kykal service konsultant e-mail: erik.kykal@logica.com mobil: 731 193 151