Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Software Asset Management ve VLTAVA-LABE-PRESS

Zvyšování efektivity administrativních procesů je cestou ke snižování nákladů a tím zvyšování výkonnosti firmy. Jednou z klíčových činností oddělení informačních a telekomunikačních technologií (ICT) je správa softwaru uvnitř společnosti – Software Asset Management (SAM). Zefektivnění uvedených činností vyřešila VLTAVA-LABE-PRESS (VLP) zavedením profesionálního auditovacího systému ALVAO.

Popis projektu

Pro systém ALVAO rozhodly nejmodernější technologie a zkušenosti. Systém vyvíjí společnost ALVAO, jejíž technologie a produkty využívá více než 500 společností v České republice a na Slovensku. Systém ALVAO zahrnuje:

 • automatický audit software a hardware počítačů ve společnosti, včetně počítačů na pobočkách připojených do podnikové sítě;
 • správa softwarových licencí a provádění pravidelného interního auditu software;
 • možnost evidovat jakýkoliv ICT majetek (tiskárny, USB adaptéry, telefony, PDA, atd.);
 • trvalá evidence včetně historie přesunů majetku a změn v software;
 • eliminace opakovaného zjišťování nebo zadávání údajů, které lze zjistit automaticky nebo jsou obsaženy v jiných IS;
 • integrace s aplikacemi Microsoft Office pro vytváření, individuálních datových analýz a výstupů, tabulek a grafů;
 • systém vyvíjený v souladu se standardy pro řízení IT – ITIL® a COBIT.

Implementace řešení ve všech divizích společnosti proběhla během ledna a února 2007.

Hlavní přínosy řešení

 • aktivní správa softwarových licencí spolu s pravidelnou kontrolou nainstalovaného software (interní audit software) tvoří základní předpoklad pro zajištění softwarové čistoty počítačů v majetku společnosti;
 • poskytuje podrobné a přesné informace o aktuálním stavu ICT vybavení. Tyto informace se využívají při strategickém řízení ICT, zejména při plánování investic do nákupů softwarového a hardwarového vybavení;
 • úspora lidských zdrojů – podpora automatizovaných procesů a bezúdržbový systém detekce počítačů, kdy na klientské stanice není třeba instalovat ani na nich spouštět žádný speciální program;
 • podpora standardních technologií a integrace s produkty Microsoft.

Zavedením výše uvedeného softwarového nástroje a pravidel ve VLP se výrazně zvýšila efektivita pracovních procesů v ICT oddělení a tím snížily náklady na jejich zabezpečení.

ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.