Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

IT v ASSA ABLOY řídí své interní procesy systémy ALVAO

O zákazníkovi

Společnost ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. je přední světový výrobce a dodavatel komplexního řešení uzamykacích dveřních systémů. Při vývoji a výrobě svých produktů klade důraz na bezpečnost a snadné ovládání svých produktů tak, aby byly splněny všechny potřeby a požadavky uživatelů z řad domácností, firem, hotelů, multifunkčních center atd. ASSA ABLOY, která vznikla spojením švédské ASSA a finského Abloy, je zastoupena ve všech významných regionech jak ve vyspělých, tak na rozvíjejících se trzích, s vedoucí pozicí v Evropě, v Severní Americe a v Austrálii. V České republice je ASSA ABLOY vlastníkem tradiční české značky FAB.

Co chtěli v ASSA ABLOY vyřešit a proč?

Od zavedení systému Service Desk jsme si slibovali hlavně zlepšení a transparentnost služeb IT SSC směrem k uživatelům, kteří jsou soustředěni v několika business unitách v ČR a na Slovensku. Potřebovali jsme řešit jednotný proces, komunikační cestu a jednotnou formu doručování požadavků směrem k uživatelům, což se nám podařilo prostřednictvím Katalogu služeb, kde má každá služba svůj proces a v případě incidentu i SLA. Nedávno jsme systém rozšířili i do dalších business unit v Polsku, Rumunsku, Turecku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Chorvatsku, Estonsku a Mexiku. Asset Management nám měl zase pomoci v jednotné evidenci svěřeného IT majetku s rozdělením na jednotlivé business unity, střediska a uživatele.

Řízení projektu a jeho implementace

Projekt implementace a nastavení jsme si řídili vlastními silami za asistence konzultanta ze společnosti ALVAO, který nám pomáhal s transformací našich představ o fungování systému do produktů společnosti ALVAO. Hlavní myšlenkou bylo využít komplexnost nástroje pro řízení služeb a IT assetu celé společnosti s rozdělením na jednotlivé business unity a jejich nákladová střediska. Systém funguje jako propojená databáze všech tří naimplementovaných modulů. Jako poslední část projektu jsme řešili implementaci monitoringu počítačů v České republice.

Které vlastnosti v ASSA ABLOY nejvíce oceňují?

Hlavním benefitem tohoto nástroje je jeho poměrně rychlá implementace (zkušenost v AA) a vzájemná provázanost jednotlivých modulů. Dále pak reporting pro řízení IT SSC, i uživatelé mají k dispozici sadu reportů a pohledů, kde mohou sledovat své požadavky nebo svěřený majetek. „Hlavním přínosem implementace sady nástrojů od společnosti ALVAO je vyšší efektivita procesů v IT SSC a zvýšení kvality doručovaných služeb uživatelům. Zároveň nám ALVAO nástroje spoří čas při komunikaci jednotlivých požadavků v rámci IT SSC a následně směrem k uživatelům. Dalším benefitem je velice podrobná evidence svěřeného majetku a poměrně rychlá implementace celého systému,“ říká Petr Cinkán, IT manažer společnosti ASSA ABLOY.