Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Efektivní evidence majetku ve společnosti AVG

Společnost AVG Technologies CZ, s.r.o. požadovala zavedení nového systému pro efektivní evidenci majetku, svěřeného jejím zaměstnancům. Cílem projektu bylo umožnit snadný centrální přístup ke všem informacím a jejich jednoduchou správu. Firma se rozhodla pro implementaci systému ALVAO, po jehož úspěšném zavedení pro potřeby oddělení správy informačních technologií (IT) jej začínají využívat rovněž další oddělení, například finanční a personální.

„Systém ALVAO nám skutečně zjednodušil evidenci. Naším cílem je mít dokonalý přehled o veškerém IT majetku, svěřeném každému zaměstnanci a umožnit přístup k těmto informacím zaměstnancům prostřednictvím intranetového firemního portálu,“ říká Jaroslav Prchal, Technology Departement Director společnosti AVG Technologies CZ, s.r.o.

Výchozí stav – Co zákazník řešil a proč?

Společnost AVG Technologies CZ, s.r.o. vedla dosavadní evidenci IT majetku vyhovujícím způsobem, který však při progresivním růstu firmy v posledních letech neumožňoval požadovanou rychlost reakce při majetkových změnách a pohybu. Komplikovanější byl rovněž záznam historie změn a případné výstupy vyžadovaly po jednotlivých pracovnících zbytečně mnoho času.

„Po implementaci systému se nám zrychlila a zjednodušila evidence majetku. Výsledkem jsou precizní a vypovídající výstupy. Zvolili jsme správné řešení, o čemž svědčí i náš zájem o rozšíření i na další oblasti evidence majetku,“ vysvětluje Jaroslav Prchal, Technology Departement Director společnosti AVG Technologies CZ, s.r.o.

Rozsah a popis projektu

Společnost AVG používá systém ALVAO pro správu 1450 počítačů v několika lokalitách Celý projekt měl několik fází: 1. Nasazení do pilotního provozu 2. Podpora při pilotním provozu 3. Vyhodnocení pilotního provozu 4. Školení uživatelů 5. Start ostrého provozu 6. Naplnění systému daty 7. Fyzická inventura majetku 8. Ukončení projektu „Celý projekt se uskutečnil podle předem odsouhlaseného projektového plánu. Zaměstnanci společnosti ALVAO správně chápali naše potřeby. Zkušenosti společnosti ALVAO nám pomohly v optimalizaci inventarizačních procesů.“ popsal implementaci systému ALVAO Jaroslav Prchal.

Které vlastnosti zákazník nejvíce oceňuje?

Systém ALVAO je integrován do platformy Microsoft, což se projevuje například schopností řídit interní oprávnění přes Active Directory a automatickým přihlašováním do všech částí systému bez nutnosti zadávat hesla pomocí Microsoft Single Sign-On. Aplikace ALVAO Asset Management velmi jednoduše přebírá data o zaměstnancích a počítačích z Active Directory. S použitím mobilních čteček čárových kódů, vybavených Windows Mobile a ALVAO Mobile Inventory, lze potom veškerý majetek inventarizovat přímo v terénu a takto získaná data pak jen snadno porovnat s daty v ALVAO Asset Managementu.

„Funkcionalita webového přístupu, kdy zaměstnanec vidí svěřený majetek, nás zcela zbavila nutnosti vypisovat předávací protokoly,“ dodává Jaroslav Prchal, Technology Departement Director společnosti AVG Technologies CZ, s.r.o.

Velkým přínosem pro uživatele je využití webového rozhraní na intranetovém portálu, které zajišťuje dostupnost informací nejen ze všech počítačů společnosti, ale i skrze mobilní telefony. „Vícejazyčná kultura společnosti AVG klade požadavky na multijazyčnost implementovaných softwarových řešení. Systém ALVAO tento předpoklad splnil.“ doplnil Jaroslav Prchal. Systém umožňuje multi-uživatelský přístup. Každý člověk v evidenci, která je v přehledném stromovém uspořádání, smí přitom měnit pouze objekty, k nimž má práva. Ty, které ho nezajímají, ani nevidí. Systém ALVAO má objektovou orientaci, což uživateli umožňuje měnit definice vlastností evidovaných zařízení. Využití celého implementovaného řešení je proto zcela neomezené.

Výsledek projektu – reálné vyčíslení přínosů pro zákazníka

Systém ALVAO umožnil společnosti AVG Technologies CZ, s.r.o. kompletní přehled o hardware a software majetku, což přineslo následující úspory a přínosy:

  • Úspora času při zajištění podpory, kdy má technik okamžitě k dispozici veškeré potřebné informace o vybavení zákazníka.
  • Asset Management si sám zjišťuje velké množství informací o zařízení automaticky po síti a šetří tím práci technika.
  • Přehled stáří svěřeného IT majetku umožňuje prevenci výpadků a poruch.
  • Systém velmi významně ušetřil čas, potřebný na vytvoření výstupů o HW pro další oddělení, což je dnes otázkou okamžiku
  • Při prvotní inventarizaci v rámci projektu se dohledal a zpětně zaevidoval veškerý majetek společnosti. Nově je v evidenci i veškeré příslušenství k notebookům.

Výsledek projektu – Vyčíslená návratnost investice

Efektivita a produktivita práce IT oddělení AVG Technologies CZ, s.r.o. se znatelně zvýšila. Po nasazení systému ALVAO ušetřila čas svým technikům.

Jméno a kontaktní údaje referenční osoby zákazníka:

Jaroslav Prchal / Technology Departement Director e-mail: jaroslav.prchal@avg.com telefon: 549 524 011