Neustálé zlepšování služeb: studenti Masarykovy univerzity se seznámili s ITIL® v praxi

18.1.2019

Pod záštitou Masarykovy univerzity a společnosti ALVAO proběhla v prosinci přednáška na téma Neustálé zlepšování služeb: No jo, ale jak na to?

Studenti Fakulty informatiky měli možnost poslechnout si odborníky z oboru řízení IT. O své zkušenosti se s nimi podělil Zdeněk Kvapil, autor celosvětově expandující metodiky na měření kvality IT – IT Quality index. Jeho výklad doplnil Jiří Janků, který měl v ALVAO na starosti certifikaci software dle této metodiky. Pozvání přijal také Jonathan Boyd, konzultant ITSM a zástupce organizace ITSMF UK.

Přednáška se věnovala současnému trendu zlepšování služeb. Všichni se shodnou na nutnosti neustálého zlepšování, ale v praxi se často nedaří smysluplná zlepšení realizovat. Oddělení, která se nezlepšují, ztrácí konkurenceschopnost a stávají se pro společnost břemenem místo podpory. Ačkoli studentům známý ITIL věnuje kontinuálnímu zlepšování celou knihu, překvapivě zde nenajdeme mnoho praktických vodítek. Přednášející proto vybrali několik příkladů z praxe, které studentům daly lepší představu o tom, jak zlepšení v běžném provozu řídit.

Studenti ocenili především živou diskusi na konci přednášky a přítomnost autora probírané metodiky.

„Mimořádnou přednášku hodnotím velmi kladně, téma IT Quality mě zaujalo. Za velké plus považuji účast autora metodiky, také se mi líbila účast zahraničního hosta, který přispěl k přednášce zajímavými myšlenkami“ hodnotí přednášku Jakub Mojto, student aplikované informatiky.


ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.