Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Jedno kontaktné miesto pre všetky žiadosti vo firme

Nikto už nemusí zložito zisťovať, koho kontaktovať, aby nahlásil nefunkčné zariadenie, haváriu alebo požiadal o vybavenie. Helpdeskový systém ALVAO je jednoduchý a prívetivý.

Žiadateľ vždy vie, čo sa s jeho požiadavkou deje

Žiadateľ má jasno v tom, kto rieši jeho požiadavku, čo sa s ňou práve deje a koľko času zostáva do vyriešenia. Nemusí volať na helpdesk, aby sa pýtal na stav riešenia.

Interaktívne predstavenie systému

Požiadavky sa rýchlo dostanú k správnemu riešiteľovi

Nestrácajte čas triedením požiadaviek. Systém sa postará, aby bol každý z nich priradený správnemu tímu.

Príručka: Digitalizácia IT oddelenia

Zodpovedná prevádzka IT oddelenia si vyžaduje celý rad administratívnych úkonov, ktoré sú síce dôležité, ale tím zbytočne vyčerpávajú. V bežnej prevádzke nájdete mraky formulárov, dokumentov a byrokratických postupov. Zistite, ako to robiť lepšie.

Stiahnuť príručku v PDF

Všetky úlohy dostupné priamo v Outlooku

S ALVAO máte celý service desk priamo v Outlooku. Pracujte s požiadavkami, bez toho, aby ste vôbec opustili obľúbeného mailového klienta.

Kompletná história uľahčí komunikáciu a zastupiteľnosť

Kompletná história požiadavky je okamžite dostupná. V prípade dovolenky nie je problém zastúpiť kolegu s úplnými informáciami o danom probléme.

Jasné priority zabezpečia včasnú reakciu

Požiadavky sa automaticky radia podľa priradených priorít. Tím má tak jasne zorganizovanú prácu a nikdy nezabudne na nič dôležité.

Prehľad o práci tímu pomôže s riadením kapacity

Service Desk vám dá jasnú predstavu o tom, ako je tím vyťažený, koľko energie venuje rôznym činnostiam a čo zaberá najviac kapacity.

Podpora pokročilých workflow a schvaľovania

Systém podporuje komplexné workflow a schvaľovacie procesy. Nikto nemusí premýšľať nad tým, kto má požiadavku schváliť, systém žiadosti smeruje podľa vopred definovanej logiky.

Široké možnosti vlastných formulárov v príjemnom editore

Všetky formuláre môžete štruktúrovať podľa vlastných potrieb. Vyberte požadované položky a určite ich zobrazované poradie. To vám uľahčí ďalšiu prácu s informáciami z formulárov.

Zaujíma Vás, ako vám ALVAO pomôže zlepšiť chod oddelenia? Kontaktujte nás.

Pomáhame firmám lepšie organizovať interné oddelenie a riadiť vzťahy s používateľmi vnútropodnikových služieb. Zbavte sa zbytočnej manuálnej práce. Dohodnite si nezáväznú schôdzku s ALVAO konzultantom.