Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Sila celého service desku vo vašom Outlooku

Plnohodnotná service desk skúsenosť je vďaka Add-inu dostupná priamo v Microsoft Outlook. Môžete prechádzať bázu znalostí, čítať aktuálne správy alebo založiť novú požiadavku z katalógu.

Rozšírené možnosti bez nutnosti prepínania medzi aplikáciami

Pracujte s požiadavkami priamo v obľúbenom mailovom klientovi. Pri kliknutí na akýkoľvek email, úlohu či udalosť ihneď vidíte všetku históriu súvisiacej požiadavky a všetky dôležité informácie.


Vytvárajte úlohy priamo z emailu, aby nič nezapadlo

Z prichádzajúcich správ môžete ihneď vytvoriť požiadavku alebo ju pripojiť k už existujúcej požiadavke. Všetku komunikáciu ľahko udržíte na jednom mieste a zlepšíte koordináciu celého tímu.