Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Inventúra nemusí byť úmorná

Inventúra a s ňou spojená inventarizácia majetku býva úmornou a neobľúbenou udalosťou. Pri správnom vykonaní však firme poskytuje zásadné informácie. ALVAO vám pomôže získať spoľahlivé údaje a ušetriť zbytočnú námahu.

Webová inventúra a samoobslužná kontrola zvereného majetku

Inventúru dokážeme zrýchliť z niekoľkých týždňov do pár dní pomocou webového portálu ALVAO. Zamestnanci dostanú emailové upozornenie na vykonávanú inventúru. Na webovom portáli následne vidia všetok zverený majetok. Jednoducho potvrdia, ktorý majetok reálne majú a odošlú formulár.

Článok: Inventúra, nielen IT majetku, nemusí byť úmorná

„S prechodom na samoobsluhu, kde si každý potvrdí vlastný majetok, sme získali časovo efektívnu inventúru. Vďaka tomu sme do inventúry zaradili aj ďalšie aktíva ako kľúče a pečiatky,“ 

Aleš Kruczek, IT and Project Office Director, ALD Automotive, s.r.o. 

Prečítajte si prípadovú štúdiu ALD Automotive s.r.o.

Inventúra pomocou čítačky čiarových kódov

Zoznam majetku z Alvao ľahko nahráte do čítačky čiarových kódov. Následne stačí naskenovať nájdený majetok a v prehľadnej aplikácii Alvao Asset Management pracovať s výsledkom inventarizácie.

Prehľadná a intuitívna aplikácia

Všetky dáta potrebné na úspešnú inventúru máte k dispozícii v prehľadnej a intuitívnej aplikácii Alvao Asset Management.   

Príručka: Digitalizácia IT oddelenia

Zodpovedná prevádzka IT oddelenia si vyžaduje celý rad administratívnych úkonov, ktoré sú síce dôležité, ale tím zbytočne vyčerpávajú. V bežnej prevádzke nájdete mraky formulárov, dokumentov a byrokratických postupov. Zistite, ako to robiť lepšie.

Stiahnuť príručku v PDF

Zaujíma Vás, ako vám ALVAO pomôže zlepšiť chod oddelenia? Kontaktujte nás.

Pomáhame firmám lepšie organizovať interné oddelenie a riadiť vzťahy s používateľmi vnútropodnikových služieb. Zbavte sa zbytočnej manuálnej práce. Dohodnite si nezáväznú schôdzku s ALVAO konzultantom.