Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Všetko pripravené v deň nástupu

Nástup nového zamestnanca je komplexný proces, ktorého úspešné zvládnutie vyžaduje značné úsilie a koordináciu niekoľkých oddelení. Alvao vám pomôže celý proces zorganizovať a zabezpečiť, že na nič nezabudnete, takže nový zamestnanec bude mať v okamihu nástupu všetko, čo potrebuje pre úspešný štart.

Hladké zaškolenie a zapracovanie nového kolegu

Zároveň vám pomôžeme zvládnuť onboarding. Pomocou jasne definovaných úloh a míľnikov novému kolegovi uľahčíte zapracovanie. Uistíte sa navyše, že absolvuje všetky školenia a dostane včasnú spätnú väzbu.

Ako to funguje?

Pracovník zodpovedný za nástup vyplní jediný formulár, kde uvedie všetko dôležité: pozícia, pracovisko, atď. Po potvrdení sa automaticky vytvoria úlohy pre všetkých ľudí, ktorí sa na procese podieľajú. Z jedného miesta potom môžete kontrolovať, ako ste na tom s prípravou nástupu a čo vám ešte zostáva. Alvao podporuje komplexný workflow, takže formulár vždy bude zodpovedať práve vašim potrebám.