Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Dokonale zmapovaná infraštruktúra zabezpečí väčšiu spoľahlivosť

Bez dôkladného prehľadu konfiguračných položiek nie je možné zaviesť fungujúce IT procesy. Konfiguračné databázy Alvao vám umožnia plne porozumieť IT prostrediu pomocou neustále aktuálnych informácií o hardvéri, softvéri, dokumentoch, licenciách a ďalších položkách.

Rozumejte súvislostiam vďaka názornej vizualizácii

Vytvárajte logické väzby medzi položkami, aby ste v prípade výpadku presne rozumeli dopadu na infraštruktúru a poskytované služby. Nájdite koreň príčiny problému, pomocou prehľadnej vizualizácie je to ľahké.

Minimalizujte negatívne dopady zmien

Majte k dispozícii všetky podklady pre plánované zmeny. Overte si, ako zmena ovplyvní prostredie, a predchádzajte zbytočným rizikám.

Evidujte všetko, čo naozaj potrebujete a nič navyše

S Alvao máte úplnú slobodu v tom, aké objekty, vlastnosti a atribúty evidujete. Môžete vytvárať akékoľvek objekty a evidovať presne tie vlastnosti, ktoré využívate. Zaistíte tak technikom všetky dôležité informácie na jednom mieste v tom okamihu, keď ich potrebujú.

História objektu

Vďaka úplným informáciám o histórii všetkých konfiguračných položiek dokážete kvalifikovane rozhodovať o ďalšom postupe. Viete presne, kto za položku v priebehu životného cyklu zodpovedal, či bolo konkrétne zariadenie už reklamované a koľko s ním bolo spojených incidentov.