Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Nenahraditeľný nástroj na udržanie SW čistoty

Kto sa už niekedy pokúsil nastoliť a udržať SW čistotu v organizácii vie, že ide o nadľudskú úlohu. Dnes je veľmi ľahké dostať nové aplikácie do počítačov. Používatelia sú v tomto smere veľmi kreatívni. IT tím by potreboval celý rad asistentiek, ktoré by neustále strážili, čo sa kde nainštalovalo a zisťovali, prečo a kto a potom urgoval zamestnancov, aby vykonali nápravu. Túto situáciu elegantne rieši nástroj ALVAO Software Asset Management (SAM) Assistant, ktorý poskytuje virtuálnu asistentku s umelou inteligenciou, ktorá stráži SW čistotu v organizácii.

Ako taký systém funguje?

Základom je evidencia licencií v systéme ALVAO Asset Management (na schéme označené č. 1). Tu sú tiež evidované všetky zodpovedné osoby za licenčnú čistotu na konkrétnych počítačoch alebo skupiny osôb. Následne je tu možné definovať SW produkty, ktoré by sa mali automaticky kontrolovať. Tiež je možné nastaviť, aby ALVAO SAM Assistant niektoré licencie priradzoval a odoberal úplne automaticky podľa potreby. To môže šetriť prácu IT tímu pri spravovaní licencií, ktoré sú nakupované vo veľkých množstvách. ALVAO SAM Assistant prideľuje licencie inteligentne a snaží sa prideliť správnu licenciu na správny inštalovaný SW, pričom rešpektuje aj nákladové strediská, ktoré licenciu vlastnia.

Všetku následnú rutinnú činnosť zabezpečuje ALVAO Server (na schéme označené č. 2), ktorý pracuje úplne automaticky a nezávisle od ľudského zásahu. Server zbiera pomocou detekcie po sieti informácie zo všetkých počítačov o inštalovanom SW. Následne rozpozná podľa knižnice, aká licencia je na zistený SW potrebná. Ak niektorý SW nenájde vo svojej knižnici vzorov, vyžiada si automaticky aktualizáciu z centrálneho ALVAO Internet Servera (na schéme označené č. 3), kde je on-line dostupná a pravidelne aktualizovaná knižnica SW produktov.


Ak identifikuje, že na danom počítači je nelegálny SW (na schéme označené č. 4), pošle e-mailom upozornenie zodpovednej osobe o porušení licenčnej čistoty. Tento e-mail obsahuje nielen informácie o tom, ktorý SW nemá na počítači byť, ale zároveň informácie o náhradnom SW, ktorý je schválenou ekvivalentnou náhradou daného produktu (ukážka upozornenia viď obrázok).

Daný počítač je zaradený do zostreného režimu kontroly. Ak zamestnanec nevykoná do určeného času nápravu, ALVAO Server zašle ďalšie upozornenie, ktoré je zvyčajne smerované aj nadriadenému daného pracovníka.

Systém je tiež možné napojiť na ALVAO Service Desk a v prípade, keď je problém opakovane neriešený, môže dôjsť k automatickému založeniu incidentu (na schéme označené č. 5).

Celý tento proces prebieha dávkovo, aby nedochádzalo k zbytočnému zaťaženiu SQL servera a je možné naplánovať ho na nočné hodiny. Vďaka tejto autonómnej inteligencii sa IT alebo SAM manažér (na schéme označené č. 6) nemusí o nič starať ani hľadať v aplikácii a pritom dostane výsledky interného SW auditu formou Reportu e-mailom, ako PDF súbor (ukážka reportu viď obrázok).

Úlohu „strážneho psa“ tu preberá systém a táto nepríjemná úloha tak nepripadá na pracovníkov IT. Systém ALVAO SAM Assistant výrazne uľahčí prácu IT tímu pri udržiavaní licenčnej čistoty a je úplne nenahraditeľný pre Softvérového manažéra alebo IT manažéra v každej spoločnosti.