Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Automatické získavanie informácií zo siete

Automatizovaná detekcia softvéru aj hardvéru vám poskytne podklady pre podporu používateľov aj rozhodovanie o nových nákupoch.

Software asset management je nevyhnutnosťou

Nainštalovať nový softvér je dnes otázkou okamihu. Bez vedomia IT v sieti môžu existovať stovky inštalácií, ktoré predstavujú bezpečnostné a audítorské riziko. Software asset management vám ukáže, ktoré inštalácie sú užitočné, ktoré zbytočné a ktorým chýba licencia.

Neplytvajte zbytočne prostriedky na licencie, ktoré nevyužijete

Odhaľte nevyužité licencie a ušetrite za nákup nových. Alvao podporuje rozličné licenčné modely a licencie automaticky priradí inštaláciám. Na všetky problémy vás automaticky upozorní, takže sa nemusíte báť auditov a kontrol.

Skoncujte s pirátskym softvérom aj bezpečnostným rizikom

Získajte včas varovanie o nepovolenom alebo nebezpečnom softvéri na firemných počítačoch. Ľahko oskenujete celú sieť vrátane počítačov mimo intranetu. Máte tak neustály prehľad o softvérovej báze spoločnosti.

Neustále aktuálna knižnica softvérových produktov

Knižnicu softvérových produktov každý týždeň aktualizujeme o stovky titulov vrátane produktov unikátnych pre český trh. Rozpoznanie nového softvéru je plne automatizované a pre vás úplne bez starostí. Máme k dispozícii dáta z desaťtisícov počítačov, takže pridanie nových produktov zabezpečíme, bez toho aby ste nás museli kontaktovať.

5 dôvodov prečo evidovať majetok v Alvao Asset Management

Poriadok v majetku je základom pre fungujúce IT oddelenie. S touto e-knihou zistíte:

  • Že je možné mať majetok pod kontrolou.
  • Ako vám jednotná evidencia majetku ušetrí čas aj peniaze.
  • Ako vám poriadok v IT pomôže lepšie riešiť bežné incidenty.
  • Prečo bez asset managementu nemôžete zodpovedne plánovať rozpočet.


Stiahnuť príručku v pdf
Zaujíma Vás, ako vám ALVAO pomôže zlepšiť chod oddelenia? Kontaktujte nás.

Pomáhame firmám lepšie organizovať interné oddelenie a riadiť vzťahy s používateľmi vnútropodnikových služieb. Zbavte sa zbytočnej manuálnej práce. Dohodnite si nezáväznú schôdzku s ALVAO konzultantom.


Kontaktujte nás