Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie služieb podľa najlepších praktík ITIL® a ITSM

Zaveďte incident management, problem management, change management a ďalšie procesy podľa najlepších praktík ITIL. S Alvao si prirodzene osvojíte a prispôsobíte každý proces.

Optimalizácia a automatizácia kľúčových procesov

Jednoducho nastavíte systém tak, aby zamestnanca previedol pripraveným workflow. Alvao pomôže s osvojením nových procesov. Zaistíme tiež automatizáciu rutinných úloh a pravidelnej údržby.


ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Organizujte prácu tak, aby zostal priestor pre koncepčnú činnosť

Riešenie Alvao vám pomôže triediť požiadavky, delegovať prácu a priraďovať priority. Zautomatizujte rutinné činnosti, aby ste sa mohli venovať strategickým problémom.

Riešenie v dohodnutej kvalite a termíne

Skoncujte s chaosom a nejasnosťami. S Alvao každý vie, čo môže od IT čakať. Sľubujte len realistické termíny, získavajte pravidelnú spätnú väzbu priamo zo systému a obnovte dôveru používateľov v IT.

Presné podklady pre plánovanie rozpočtu

Aby ste mohli plánovať rozpočet na ďalšie obdobie, musíte mať k dispozícii údaje o kapacite a vyťaženosti tímu, stave HW aj SW a všetkej chystanej údržbe. S Alvao sú tieto informácie okamžite po ruke.

Vybavte zamestnancov všetkým, čo potrebujú na samostatné riešeniu problémov

Na samoobslužnom portáli nájdu zamestnanci riešenie najčastejších problémov, ľahko zažiadajú o nové vybavenie alebo nahlásia poruchu. K dispozícii im je prehľad žiadostí a informácie o stave všetkých požiadaviek.

Dôsledne evidujte požiadavky zo všetkých kanálov

Aby ste mali spoľahlivý prehľad o práci oddelenia, potrebujete evidovať všetky požiadavky, či už ich zamestnanci zadajú cez webový portál, emailom, telefónom alebo osobne. Získate tak kvalitné podklady pre manažérske rozhodnutia.

Transparentné a dôveryhodné oddelenie IT

Vedenie firmy vníma často IT ako čiernu dieru na peniaze. Pomocou Alvao budete schopní ukázať, ako vaše oddelenie prispieva k hodnote firmy, a obhájiť investície do nových technológií.