Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Jedno kontaktné miesto pre všetky žiadosti zamestnancov


Zaveďte moderný spôsob komunikácie so zamestnancami.

Na samoobslužnom portáli ľahko zadajú všetky žiadosti na HR. Alvao pre nich vyberie správny formulár a zaistí, že vyplnia kľúčové polia. Stav riešenia požiadavky si kedykoľvek skontrolujú.

Vzdelávanie a rozvoj

Žiadosti o interné aj externé školenia a certifikácie vrátane schvaľovania. Plánovanie pravidelných rozhovorov s nadriadeným.

Zmeny údajov zamestnanca

Zmena trvalého bydliska, bankového účtu, priezviska a podobne.

Zamestnanecké benefity a ďalšie

Zamestnanecké benefity, získavanie spätnej väzby či zmeny v organizačnej štruktúre. Všetko v jednom katalógu.

Rýchly a dobre zorganizovaný nábor

Zrýchlenie procesu náboru

Alvao vám pomôže zrýchliť a zmanažovať celý proces náboru zamestnancov. Majte jasný prehľad o všetkých uchádzačoch od požiadavky na nábor, cez zaslanie životopisu po podpísaní zmluvy. Už nikdy sa vám nestane, že by ste niekomu zabudli dať vedieť alebo prišli o kandidáta kvôli zlej komunikácii.

S nástupom a adaptáciou pomôže automatizované workflow

Hladký priebeh nástupu a zaškolenie nového zamestnanca si vyžaduje značné úsilie a koordináciu niekoľkých tímov. Alvao celý proces zautomatizuje, zabezpečí, že sa na nič nezabudne a uchádzač má od prvého dňa nachystané miesto, vybavenie, prístupy aj plán vzdelávania.

Hladký a bezproblémový odchod zamestnanca

Uľahčíme tiež odchod zamestnanca. Zaistíme, že všetky oddelenia dostanú automaticky a včas informáciu o odchode. Už sa nestane, že zamestnanec nevráti vybavenie alebo zostane ďalej vedený v mzdovom systéme.