Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Elektronické odovzdávacie protokoly

Papierové odovzdávacie protokoly sú nepraktické a zvyšujú administratívnu záťaž. Digitalizácia limity tlačeného média prekonáva. Akúkoľvek zmenu v majetku potvrdí zamestnanec z pohodlia svojho pracovného miesta elektronicky na portáli Alvao. Tam si tiež kedykoľvek overí, čím disponuje a nájde aj užitočné informácie ako servisné číslo alebo PIN k mobilnému telefónu.

Digitalizácia všetkých žiadaniek

Každý zamestnanec k svojej práci z času na čas potrebuje služby iných oddelení: žiada o nákup nového zariadenia, rezervuje si služobný automobil alebo hlási úraz. S Alvao získate jedno kontaktné miesto, kde zamestnanci vybavia všetky žiadosti. V každom okamihu vedia, čo sa s ich žiadosťou deje a kto ju aktuálne rieši. Riešiteľský tím dostane kompletné a štruktúrované dáta z každej žiadosti.

Webová inventúra a kontrola zvereného majetku

Inventúru dokážeme zrýchliť z niekoľkých týždňov do pár dní pomocou Alvao webového portálu. Zamestnanci dostanú emailové upozornenie na vykonávanú inventúru. Na webovom portáli následne vidia všetok zverený majetok. Jednoducho potvrdí, ktorý majetok reálne majú a odošlú formulár.

White Paper

Zaujíma vás, ako vám Alvao pomôže s digitalizáciou? Stiahnite si white paper nižšie alebo si s nami dohodnite schôdzku.

Digitalizácia IT oddelenia