Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Zdravotníctvo

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR digitalizuje podporu záchranných zborov pomocou ALVAO

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (ZZS SR) zabezpečuje príjem tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Okrem toho riadi, koordinuje a vyhodnocuje záchrannú zdravotnú službu tak, aby zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť. Vzhľadom na vysoký počet lokalít a vybavenia bolo potrebné nájsť nástroj, ktorý zjednotí evidenciu majetku aj požiadaviek.

Celý článok

ALVAO jako nástroj změny IT ve Fakultní nemocnici Ostrava

Výše nastíněný rozsah poskytovaných služeb je samozřejmě spojen s nezvykle velkým počtem zaměstnanců (potenciálních uživatelů IT prostředků), kterých je více než 3000, a odpovídajícím množstvím IT techniky.

Celý článok

Zvýšení kvality IT služeb v nemocnicích Kraje Vysočina

Kvalitativní změna v úrovni poskytovaných IT služeb v nemocnicích Kraje Vysočina

Celý článok

Nemocnice Pardubického kraje díky Asset Managementu zlepšila podporu koncových uživatelů

Po sloučení pěti nemocnic pardubického kraje muselo dojít k vylepšení kontroly investic do IT a zároveň bylo třeba zlepšit kvalitu podpory uživatelů. K tomu jim mělo pomoci zavedení jednotné evidence majetku.

Celý článok

ICT podpora zdravotnického personálu ve FN na Bulovce

Fakultní nemocnice na Bulovce se řadí k největším zdravotnickým zařízením v České republice. Jejím prvořadým úkolem je poskytovat diagnostickou a léčebnou péči pacientům.

Celý článok

Elektronická evidence HW a SW na oddělení ICT Nemocnice Havlíčkův Brod

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. potřebovala kvalitní, dobře fungující systém pro evidenci IT prostředků a správu SW licencí na oddělení ICT.

Celý článok

Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy

Service Desk se ukázal pro potřeby IT v organizaci jako zásadní a nepostradatelný. Řešení, které ALVAO nabízí ve spojení s Asset Managementem je plně vyhovující a dostačující.

Celý článok

ALVAO pomáhá spravovat ICT v Oblastní nemocnici Náchod

Získali jsme rychle dostupné informace o pořizování a přesunech veškeré techniky

Celý článok