Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Služby

Řízení IT oddělení ve společnosti Penny Market

Vedení IT oddělení společnosti Penny Market s.r.o. hledalo nástroj, jak zajistit řešení všech požadavků, současně s dodržením SLA. Po pečlivém výběru se firma nakonec rozhodla pro systém ALVAO Service Desk, který nejlépe vyhovoval jejím požadavkům.

Celý článok

ALVAO Service Desk přirozeně zapadl do firemní IT strategie Českých aerolinií

Po oddělení společnosti od Českého aeroholdingu vznikla nová IT infrastruktura na cloudovém řešení MS Azure. Tým hledal moderní nástroj pro řízení IT služeb, který elegantně zapadne do nového prostředí. ALVAO bylo přirozenou volbou.

Celý článok

Zaměstnanci Accace se mohou na své IT plně spolehnout

Černá díra v podobě mailboxu je v Accace již minulostí. Spolu s ALVAO se opět obnovila důvěra zaměstnanců ve správně fungující IT oddělení.

Celý článok

Změny v IT oddělení Českých Radiokomunikací díky systému ALVAO

Záměrem projektu bylo zlepšení vztahu s businessem pomocí vytvoření jednotného kontaktního místa mezi uživateli a dílčími IT agendami/týmy.

Celý článok

Sloučení telekomunikačních operátorů do GTS

Před sloučením jednotlivých telekomunikačních operátorů měla každá ze společností vlastní systémy na evidenci hardware a software.

Celý článok

GTS ALIVE řídí své IT po celém světě se systémy ALVAO

Zavedení katalogu služeb ve společnosti GTS Alive

Celý článok

Software Asset Management ve VLTAVA-LABE-PRESS

Zvyšování efektivity administrativních procesů je cestou ke snižování nákladů a tím zvyšování výkonnosti firmy.

Celý článok

Technická podpora v Sodexo Pass řešená pomocí ALVAO

V roce 2007 jsme začali testovat Helpdesk od ALC, protože jsme potřebovali systém pro evidenci požadavků především na IT, ale i na zakládání přístupů pro nové zaměstnance, Office management atd.

Celý článok

Efektivní evidence ICT majetku v Televizi NOVA

V roce 2007 zákazník nasadil konkurenční softwarový produkt kvůli využití na evidenci softwaru, hardwaru a veškerého ICT majetku.

Celý článok

Řízení procesů a evidence IT majetku v ALD Automotive

Společnost ALD Automotive s.r.o. používala pro evidenci požadavků klasický helpdeskový systém a majetek evidovala v Excelu.

Celý článok

Záložna CREDITAS řídí IT pomocí systémů ALVAO

Do roku 2012 využívala Záložna interně vyvinutý software na evidenci požadavků a majetku. Protože však nebyl dostatečný prostor pro další interní vývoj, bylo na místě využít standardní ověřený software.

Celý článok

Evidence IT majetku v České televizi s ALVAO Asset Management

Česká televize vedla evidenci IT majetku nevyhovujícím způsobem. Vzhledem k nárůstu výpočetních kapacit bylo nutné zavést vhodný evidenční produkt, který by umožňoval požadovanou rychlost reakce při majetkových změnách a pohybu v oblasti IT.

Celý článok

Využití systémů ALVAO na finanční procesy a procesy řízení kvality v Compass Group

Hlavním cílem bylo zavést efektivní a přehlednou evidenci a nákup ICT majetku se zaměřením na zefektivnění SW auditů a to pomocí nástroje, který by byl přehledný pro všechny uživatele a to nejen v IT odděleních.

Celý článok

Implementace systému ALVAO ve finanční skupině Wüstenrot

Po spojení jednotlivých společností do finanční skupiny Wüstenrot a zavedení interního outsourcingu ICT bylo třeba získat jednotný přehled pro pracovníky ICT o přiřazeném HW a instalovaném SW

Celý článok