Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

20 rokov pomáhame firmám lepšie organizovať interné oddelenie

Alvao je na trhu už 20 rokov. Za tú dobu sme realizovali stovky zákaziek pre zákazníkov z rozličných odvetví. Naše produkty pomáhajú organizovať prácu vo veľkých zavedených podnikoch aj menších firmách. Prečítajte si príbehy našich zákazníkov.

Príbehy našich zákazníkov

V príbehoch našich zákazníkov zistíte, ako s Alvao zjednodušiť chod celého oddelenia.

Asset Management a Service Desk ve společnosti LINET

Přečtěte si, jak implementace produktů Asset Management a Service Desk pomohla firmě LINET snížit administrativu a zefektivnit IT procesy.

Celý článok

ALVAO si v Madetě poradilo s detekcí softwaru na jedničku

IT oddělení společnosti Madeta spravuje na 550 počítačů, na čtvrtině z nich je nasazen systém Linux. A právě užívání několika systémů bylo rozhodující pro to, že pro evidenci majetku v Madetě zvolili produkt od ALVAO – v testech si totiž vedl nejlépe.

Celý článok

Řízení IT oddělení ve společnosti Penny Market

Vedení IT oddělení společnosti Penny Market s.r.o. hledalo nástroj, jak zajistit řešení všech požadavků, současně s dodržením SLA. Po pečlivém výběru se firma nakonec rozhodla pro systém ALVAO Service Desk, který nejlépe vyhovoval jejím požadavkům.

Celý článok

Zaměstnanci Accace se mohou na své IT plně spolehnout

Černá díra v podobě mailboxu je v Accace již minulostí. Spolu s ALVAO se opět obnovila důvěra zaměstnanců ve správně fungující IT oddělení.

Celý článok

Efektivní evidence ICT majetku v Televizi NOVA

V roce 2007 zákazník nasadil konkurenční softwarový produkt kvůli využití na evidenci softwaru, hardwaru a veškerého ICT majetku.

Celý článok

Evidence IT majetku v České televizi s ALVAO Asset Management

Česká televize vedla evidenci IT majetku nevyhovujícím způsobem. Vzhledem k nárůstu výpočetních kapacit bylo nutné zavést vhodný evidenční produkt, který by umožňoval požadovanou rychlost reakce při majetkových změnách a pohybu v oblasti IT.

Celý článok

ALVAO pomáhá Avastu s plánováním investic do IT

Avast je světovou jedničkou v oblasti kybernetického zabezpečení. ALVAO Asset Management v Avastu centralizuje důležité informace o zařízeních z celé infrastruktury. Díky podpoře REST API je celý proces automatizovaný.

Celý článok

SVÚ Jihlava zefektivnilo svoji práci napříč odděleními

Státní veterinární ústav (SVÚ) Jihlava je státní příspěvková organizace s přibližně 180 zaměstnanci. Pomocí Alvao digitální kanceláře pracuje nejen IT, ale i personální nebo oddělení kvality mnohem efektivněji.

Celý článok

ALVAO zdigitalizovalo systém papírových žádanek na Úřadu vlády České republiky

Úřad vlády ČR je ústředním orgánem státní správy. Velká administrativní zátěž celého úřadu znamená také velké množství požadavků na IT oddělení, bylo tedy potřeba najít nástroj, který komunikaci IT a ostatních oddělení co nejvíce usnadní.

Celý článok

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR digitalizuje podporu záchranných zborov pomocou ALVAO

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (ZZS SR) zabezpečuje príjem tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Okrem toho riadi, koordinuje a vyhodnocuje záchrannú zdravotnú službu tak, aby zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť. Vzhľadom na vysoký počet lokalít a vybavenia bolo potrebné nájsť nástroj, ktorý zjednotí evidenciu majetku aj požiadaviek.

Celý článok

Zdravotnická záchranná služba hl.m.Prahy

Service Desk se ukázal pro potřeby IT v organizaci jako zásadní a nepostradatelný. Řešení, které ALVAO nabízí ve spojení s Asset Managementem je plně vyhovující a dostačující.

Celý článok