Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Vnímame potreby zákazníka a spoločne hľadáme riešenie

Chápeme, že pre úspech akéhokoľvek projektu je dôležité porozumieť východiskovej situácii, chápať všetky súvislosti a hovoriť spoločným jazykom. Vieme načúvať, inšpirovať aj poradiť. Sme na jednej lodi.

Vychádzame z najlepších praktík

Nesnažíme sa znovu vynájsť koleso, ale vychádzame z praxou preverených postupov a skúseností našich zákazníkov. Čerpáme inšpiráciu z ITIL a podobných frameworkov. Vždy berieme do úvahy špecifiká konkrétnej situácie a k problémom pristupujeme pragmaticky.

Sme agilní

Projekty riadime pomocou agilných techník a spoločne so zákazníkom postupujeme k cieľu. Kontinuálna spätná väzba je pre nás zásadná. Vítame zmeny v zadaní, ktoré reagujú na nové poznatky a informácie získané v priebehu projektu.


Technická podpora

Naši špecialisti sú pripravení odpovedať na Vaše technické otázky a riešiť vaše technické problémy súvisiace s produktmi Alvao. Môžete si zvoliť z niekoľkých úrovní kvality technickej podpory (SLA).


e-mail:
support@alvao.com
telefon: +420 561 110 123
telefon SK: +421 233 888 254

ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.