Súbory cookie používame na zlepšenie vášho dojmu z našich webov a na reklamu. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Jednotná evidencia zaistí kvalitu dát a zníži náklady

Všetku operatívnu evidenciu majetku môžete riadiť v jednom nástroji, ľahko a transparentne. Zbavte sa ťažkopádnych tabuľkových evidencií. Systém zaistí úplnosť a kvalitu dát.

Vďaka stromovej štruktúre okamžite vnesiete do oddelenia poriadok

Majetok v ALVAO radíte pomocou objektovej stromovej štruktúry. Strom objektov úplne prispôsobíte vlastným potrebám. Môže odrážať hierarchické rozdelenie firmy aj geografické rozdelenie objektov podľa areálov.

Evidujte ľubovoľné objekty a vlastnosti

S ALVAO máte úplnú slobodu v tom, aké objekty, vlastnosti a atribúty evidujete. Počítače, zmluvy, autá alebo ponorky, je to len na vás. Môžete vytvárať akékoľvek objekty a evidovať presne tie vlastnosti, ktoré využívate.

S pokročilým riadením práv každý vidí len tie informácie, ktoré potrebuje

Všetci zodpovední pracovníci môžu používať jeden nástroj. Pokročilé riadenie práv zabezpečí, že každý vidí iba objekt a vlastnosti, na ktoré má právo.

Vyladené pre Microsoft prostredie

Dáta sa automaticky synchronizujú s Microsoft Active Directory. Náš SCCM connector vie čerpať informácie z populárneho nástroja.

5 dôvodov prečo evidovať majetok v Alvao Asset Management

Poriadok v majetku je základom pre fungujúce IT oddelenie. S touto e-knihou zistíte:

  • Že je možné mať majetok pod kontrolou.
  • Ako vám jednotná evidencia majetku ušetrí čas aj peniaze.
  • Ako vám poriadok v IT pomôže lepšie riešiť bežné incidenty.
  • Prečo bez asset managementu nemôžete zodpovedne plánovať rozpočet.


Stiahnuť príručku v pdf

Kompletné informácie o HW pre kvalitnú podporu používateľov

Nenechajte zariadenia zaháľať na sklade

O každom zariadení presne viete, kde sa nachádza, takže žiadne nemusí zbytočne zaháľať v sklade. Tiež o nič neprídete pri hektickom odchode zamestnanca alebo zapožičaní majetku na výstavu.

Viac o Hardware Asset Managementu

Lepšia podpora používateľov

Neporiadok vzbudzuje nedôveru používateľov. Majte ihneď k dispozícii všetky informácie o problematickom zariadení, aby ste rýchlo pomohli svojim kolegom: Koniec záručnej doby, histórie incidentov, umiestnenie zariadení v areáli, ...

Zrýchlite riešenie incidentov pomocou správy konfigurácií

Pri havárii potrebujete rýchlo zistiť dopad incidentu. ALVAO podporuje logické väzby medzi objektmi. Vďaka tomu ľahko zistíte závislosti jednotlivých technických prvkov od technickej služby a pomocou vizualizácie získate jasnú predstavu o vplyve incidentu.

História objektu

Vďaka úplným informáciám o histórii majetku dokážete kvalifikovane rozhodovať, či pokazené zariadenie opraviť alebo úplne nahradiť. Viete presne, kto ho v priebehu životného cyklu vlastnil, koľkokrát bolo reklamované a koľko s ním bolo spojených incidentov.

Všetok softvér pod kontrolou

Neplytvajte zbytočne prostriedkami na licencie, ktoré nevyužijete

Odhaľte nevyužité licencie a ušetrite za nákup nových. ALVAO podporuje rozličné licenčné modely a licencie automaticky priradí inštaláciám. Na všetky problémy vás automaticky upozorní, takže sa nemusíte báť auditov a kontrol.

Skoncujte s pirátskym softvérom aj bezpečnostným rizikom

Získajte včas varovanie o nepovolenom alebo nebezpečnom softvéri na firemných počítačoch. S ALVAO ľahko oskenujete celú sieť vrátane počítačov mimo intranetu. Vykonajte si vlastný softvérový audit.

Neustále aktuálna knižnica softvérových produktov

Knižnicu softvérových produktov každý týždeň aktualizujeme o desiatky titulov. Vďaka možnosti reportovať nerozpoznaný softvér priamo z ALVAO máme k dispozícii údaje z desaťtisícov počítačov.

Zaujíma Vás, ako vám ALVAO pomôže zlepšiť chod oddelenia? Kontaktujte nás.

Pomáhame firmám lepšie organizovať interné oddelenie a riadiť vzťahy s používateľmi vnútropodnikových služieb. Zbavte sa zbytočnej manuálnej práce. Dohodnite si nezáväznú schôdzku s ALVAO konzultantom.