Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Měřte skutečně aktivní práci

ALVAO rozlišuje mezi časem stráveným aktivní prací v softwarových aplikacích a časem, kdy v nich nebyla vyvíjena aktivní činnost (pohyb myší, psaní na klávesnici). ALVAO tedy rozlišuje mezi skutečným využíváním softwarových aplikací nebo jejich pouhým spuštěním a nevyužíváním.

Přehledné zobrazení informací na intranetu

ALVAO poskytuje výstupy v podobě grafů a tabulek na intranetovém portálu. Rozhraní je velmi jednoduché, podobné Microsoft Sharepoint a je tedy možné jej snadno integrovat do celého intranetu organizace. K požadovaným informacím Vás ALVAO jednoduše navede.

Splňuje právní normy

Podle ustanovení §316 zákoníku práce má zaměstnavatel právo přiměřeným způsobem kontrolovat, zda jeho zaměstnanci nepoužívají jím svěřené pracovní prostředky k soukromým účelům. Při této kontrole nesmí zájem zaměstnavatele narušit právo zaměstnance na ochranu listovního tajemství zakotvenou v Listině základních práv a svobod.

ALVAO bezvýhradně splňuje tyto právní normy a požadavky. ALVAO nezkoumá obsah zpráv, telefonátů, internetových stránek apod


Zapracovaná organizační struktura, bezpečnost

ALVAO pracuje s organizační strukturou a přístup k zjištěným informacím je řízen na základě rolí a oprávnění. Vedoucí pracovníci mají detailní informace o pracovních činnostech svých podřízených. Všichni zaměstnanci mají přístup k informacím o své pracovní činnosti.