Na vašem soukromí nám záleží!

Používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

WEBINÁŘ: Efektivní řízení IT oddělení s ALVAO Service Desk. Registrujte se

Nepostradatelný nástroj pro udržení SW čistoty

Kdo se již někdy pokusil nastolit a udržet SW čistotu v organizaci ví, že jde o nadlidský úkol. Dnes je velmi snadné dostat nové aplikace do počítačů. Uživatelé jsou v tomto směru velmi kreativní. IT tým by potřeboval celou řadu asistentek, které by neustále hlídaly, co se kde nainstalovalo a zjišťovaly, proč a kdo a pak urgovaly zaměstnance, aby provedli nápravu. Tuto situaci elegantně řeší nástroj ALVAO Software Asset Management (SAM) Assistant, který poskytuje virtuální asistentku s umělou inteligencí, která hlídá SW čistotu v organizaci.

Jak takový systém funguje?

Základem je evidence licencí v systému ALVAO Asset Management (na schématu označeno č. 1.). Zde jsou také evidovány všechny zodpovědné osoby za licenční čistotu na konkrétních počítačích nebo skupiny osob. Následně je zde možné definovat SW produkty, které by se měly automaticky kontrolovat. Také je možné nastavit, aby ALVAO SAM Assistant některé licence přiřazoval a odebíral zcela automaticky podle potřeby. To může šetřit práci IT týmu při spravování licencí, které jsou nakupovány ve velkých množstvích. ALVAO SAM Assistant přiděluje licence inteligentně a snaží se přidělit správnou licenci na správný instalovaný SW, přičemž respektuje i nákladová střediska, která licenci vlastní.

Veškerou následnou rutinní činnost zajišťuje ALVAO Server (na schématu označeno č. 2.), který pracuje plně automaticky a nezávisle na lidském zásahu. Server sbírá pomocí detekce po síti informace ze všech počítačů o instalovaném SW. Následně rozpozná podle knihovny, jaká licence je na zjištěný SW potřeba. Pokud některý SW nenalezne ve své knihovně vzorů, vyžádá si automaticky aktualizaci z centrálního ALVAO Internet Serveru (na schématu označeno č. 3.), kde je on-line dostupná a pravidelně aktualizovaná knihovna SW produktů.


Pokud identifikuje, že na daném počítači je nelegální SW (na schématu označeno č. 4.), zašle e-mailem upozornění na zodpovědnou osobu o porušení licenční čistoty. Tento e-mail obsahuje nejen informace o tom, který SW nemá na počítači být, ale zároveň informace o náhradním SW, který je schválenou ekvivalentní náhradou daného produktu (ukázka upozornění viz obrázek).

Daný počítač je zařazen do zostřeného režimu kontroly. Pokud zaměstnanec neprovede do určeného času nápravu, ALVAO Server zašle další upozornění, které je obvykle směřováno i na nadřízeného daného pracovníka.

Systém je také možné napojit na ALVAO Service Desk a v případě, kdy je problém opakovaně neřešený, může dojít k automatickému založení incidentu (na schématu označeno č. 5.).

Celý tento proces probíhá dávkově, aby nedocházelo ke zbytečnému zatížení SQL serveru a je možné jej naplánovat na noční hodiny. Díky této autonomní inteligenci se IT nebo SAM manažer (na schématu označeno č. 6.) nemusí o nic starat ani hledat v aplikaci a přitom obdrží výsledky interního SW auditu formou Reportu e-mailem, jako PDF soubor (ukázka reportu viz obrázek).


Úlohu „hlídacího psa“ zde přebírá systém a tato nepříjemná role tak nepřipadá na pracovníky IT. Systém ALVAO SAM Assistant výrazně ulehčí práci IT týmu při udržování licenční čistoty a je zcela nepostradatelný pro Softwarového manažera nebo IT manažera v každé společnosti.