Systém ALVAO Service Desk lze rozšířit o modul ALVAO Dashboard. ALVAO Dashboard rozšiřuje portál ALVAO Service Desk o automaticky aktualizované statistiky stavů služeb. Statistiky jsou zpravidla postupně cyklicky promítány na velkoplošné monitory, tak aby měly realizační týmy aktuální přehled a mohly efektivně reagovat na vzniklé situace a trendy. Můžeme to přirovnat k TV vysílání zpravodajství o stavu burzy.