Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

GTS ALIVE řídí své IT po celém světě se systémy ALVAO

O zákazníkovi

GTS ALIVE Group působí v 16 zemích rozmístěných po celém světě, ve kterých poskytuje služby zaměřené na studenty a mládež, které jsou spojeny zejména s rozvojem a distribucí mezinárodních průkazů ISIC, ITIC, IYTC a ALIVE. Společnost zahájila svou činnost na území České republiky v roce 2001 a v rámci ČR vydává ročně více jak 260 tisíc studentských průkazů ISIC. GTS ALIVE s.r.o. je každoročně vyhlašována ISIC Global Office jako jedna z nejlepších licenčních autorit na světě.


Co zákazník řešil a proč?

IT centrum GTS ALIVE Group se nachází v Praze a stará se kompletně o správu IT infrastruktury včetně vývoje a podpory vlastních aplikací a webů v rámci skupiny. IT oddělení stálo před úkolem najít náhradu za vlastní Help Desk, který již nevyhovoval potřebám uživatelů, zejména chybělo SLA u jednotlivých služeb, e-maily se nenačítaly přímo do požadavku, neexistovaly reporty či automatické upozorňování na neřešení požadavku a historie požadavků byla nepřehledná. Požadavky na nové řešení tak zahrnovaly certifikaci dle ITIL® pro základní procesy, aplikaci přístupnou z webu, možnost zadávat požadavky na portálu i e-mailem, katalog služeb s definovaným SLA u každé služby s možností jeho rozšiřování a také technologické začlenění nového systému do současné IT infrastruktury společnosti vybudované na MS technologiích.


Rozsah a popis projektu

V rámci implementace řešení ALVAO Service Desk proběhla definice katalogu služeb a základních procesů na základě metodiky ITIL včetně nastavení patřičných SLA. Paralelně s nasazením Service Desku probíhalo zavedení systému ALVAO Asset Management a Monitoring za účelem zefektivnění správy IT majetku, který byl do té doby evidován v excelovských tabulkách. Systém byl v rámci pilotního projektu spuštěn nejprve pro Českou republiku, po jeho úspěšném rozběhnutí byl následně zaveden i pro zahraniční společnosti v rámci skupiny. Vzhledem k pozitivnímu přijetí uživateli se plánuje jeho rozšíření z IT i na další oddělení včetně HR, Operations a Marketingu.


Přínos pro zákazníka

Díky přehlednému uživatelskému rozhraní zaměstnanci jasně vidí, jaké služby IT oddělení nabízí a stav řešení svých požadavků. Naopak IT ví díky správně nastaveným prioritám na jaké problémy se soustředit jako první, není tolik vyrušováno a dokáže se lépe rozhodovat při nákupu nového SW a HW majetku. Vzhledem k mezinárodnímu pokrytí se ukázala jako důležitá multijazyčnost celého systému.

 „Pomocí systému ALVAO se nám podařilo zefektivnit interní procesy a lépe tak reagovat na požadavky uživatelů, kteří si tak mohou být jisti, že se jejich žádost neztratí. Díky evidenci veškerých úkolů a dostupným reportům vidím na čem přesně kdo pracujeme a jsem schopen lépe tým řídit,“ říká Radek Klein, IT manažer ve společnosti GTS ALIVE.ITIL® is a (registeredTrade Mark of AXELOS Limited. All rights reserved.