Na našich webových stránkách používáme soubory cookie ke zlepšení uživatelského prostředí a pro reklamní účely. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Sloučení telekomunikačních operátorů do GTS

Před sloučením jednotlivých telekomunikačních operátorů měla každá ze společností vlastní systémy na evidenci hardware a software. Úrovně a rozsahy těchto systémů byly značně rozdílné. Po sloučení společností vznikla potřeba zavedení jednotného informačního systému. Jako řešení byl zvolen informační systém Evidence počítačů, který používala společnost Aliatel.

Cíle řešení

 • zavedení jednotného informačního systému
 • automatický audit software a hardware počítačů ve společnosti, včetně počítačů na pobočkách připojených do podnikové sítě
 • možnost evidovat jakýkoliv ICT majetek (tiskárny, USB adaptéry, telefony, PDA, MDA atd.)
 • trvalá evidence včetně historie přesunu majetku a změn v software
 • správa softwarových licencí a možnost provádění pravidelného interního auditu software
 • eliminace opakovaného zjištování nebo zadávání údajů, které lze zjistit automaticky nebo jsou obsaženy v jiných IS
 • provázání s Active Directory jako základním systémem pro evidenci uživatelů
 • provázání s podnikovým účetním systémem SAP, ve kterém je vedena účetní evidence majetku
 • nástroj pro inventarizaci zařízení, která jsou ve správě ICT oddělení
 • možnost přístupu do systému prostřednictvím tenkého klienta přes intranetové rozhraní a integrace s podnikovým intranetovým portálem
 • integrace s aplikacemi MS Office pro vytváření individuálních datových analýz a výstupů, tabulek a grafů
 • otevřená architektura; možnost u majetku evidovat specifické údaje podle potřeb ICT
 • maximální využití standardních technologií
 • použití hotových produktů, které jsou trvale udržovány, podporovány a vyvíjeny s možností implementace úprav dle individuálních požadavků

Technická infrastruktura sítě zákazníka

 • počet PC (stanice, servery): cca 2000
 • počet ostatních zařízení v evidenci: cca 3000 dalších ICT zařízení jako monitory, tiskárny, scannery, apod.
 • počet lokalit: 20
 • počet uživatelů systému: cca 20
 • velikost databáze: cca 4 GB na centrálním MS SQL Serveru 2000

Detekce a vyhodnocení detekovaných údajů počítačů v hlavním sídle a na všech pobočkách je prováděna centrálně serverovou komponentou (EpCollector) pomocí služeb operačních systémů. Tento způsob detekce umožnuje provozování systému bez nutnosti nasazení Agentů na jednotlivých pracovních stanicích a serverech.

Přínosy pro zákazníka

I přes velký rozsah a složitost počítačové sítě zákazníka proběhlo nasazení Evidence počítačů naprosto bezproblémově a to díky špickovému technologickému konceptu systému. Na klientské stanice není třeba instalovat, ani na nich spouštet žádný speciální klientský program, což šetří práci specialistů technické podpory a zvyšuje bezpečnost a stabilitu počítačů v síti. Jedním z hlavních přínosů systému je, že poskytuje podrobné a přesné informace o aktuálním stavu ICT vybavení. Tyto informace se využívají při strategickém řízení ICT, zejména při plánování investic do nákupu softwarového a hardwarového vybavení. Aktivní správa softwarových licencí spolu s pravidelnou kontrolou nainstalovaného software (interní audit software) tvoří základní předpoklad pro zajištění softwarové čistoty počítačů v majetku společnosti. Další oblastí, ve které se nový systém uplatňuje, je technická podpora (helpdesk). Operátoři helpdesku mají k dispozici relevantní informace o softwarovém a hardwarovém vybavení uživatelů, díky nimž mohou rychle a efektivně rešit vzniklé požadavky a problémy. Díky transparentní evidenci je vždy jednoznačně definována osoba, která je zodpovědná za svěřený majetek. V důsledku toho se evidence nerozchází se skutečností a obsahuje vždy aktuální informace. S firmou ALVAO je výborná spolupráce při řešení změn, rozširování funkcionality systému a integraci s ostatními informačními systémy ve společnosti.